Kandidátku sdružení Zelená pro Opavu do komunálních voleb letos vede zástupce primáře dětského oddělení Slezské nemocnice, MUDr. Dalibor Hudec, MBA. Léčí, hraje divadlo, organizuje charitu, pracuje v sociálních komisích. Proč toho nemá dost a jak hodlá Opavu měnit?

 

Proč kandidujete?

Chci aktivně ovlivňovat dění ve městě, ve kterém žiji a pracuji.

 

Dobře. Ale jste lékař, v nemocnici máte práce nad hlavu, jste činný i na mnoha dalších místech. Tak proč ještě veřejná funkce?

Hodně jsem o tom přemýšlel. Jak zaznělo ve vaší otázce, jdu do veřejné funkce. Když ale v práci pomáhám dětem vracet zdraví, také vykonávám veřejnou funkci. A stejně jako mám pravou i levou ruku, tak mohu pomáhat pacientům v práci a dalším lidem po práci. To je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat. Ostatně ze stejných důvodů jsem kandidoval už před čtyřmi lety.

 

V roce 2014 jste ale byl na desátém místě kandidátky, zatímco dnes jste číslo jedna.

Post lídra mi nabídli kolegové z opavské organizace Strany zelených a já ho po úvaze přijal. Můžete namítnout, že s komunální politikou nemám velké zkušenosti. Ve skutečnosti se dobře orientuji v oblasti sociálních služeb, protože čtvrtým rokem zasedám v komisi rady města pro komunitní plánování. Jsem členem komise sociálně-právní ochrany dětí a členem představenstva České lékařské komory. Takže ve veřejném prostoru se už delší dobu pohybuji.

 

Jak jste sestavovali kandidátku?

Pro nás bylo důležité sestavit tým z lidí, kteří jsou skutečně ochotni a schopni pro město pracovat a vzájemně se při tom doplňovat. Snažili jsme se i o tradičně vysoké zastoupení žen, což se nám povedlo – mezi 39 kandidáty jich je dvacet. Mezi kandidáty máme také řadu mladých lidí s chutí věci měnit a aktivně se zapojit do práce, která je s politikou spojená. Koho tedy na kandidátce máme? Ze známějších osobností bych jmenoval bývalou náměstkyni primátora Pavlu Brady, zkušeného zastupitele a organizátora Ondřeje Kubesu, herce Slezského divadla Daniela Volného, který se samozřejmě zajímá především o kulturu, Simonu Streitovou, která je také aktivní kulturní činovnicí a zastupitelkou už byla. Dalšími aktivními kandidáty jsou profesionální hasič a cvičitel jógy Martin Fajka, ředitel opavské pobočky Českého červeného kříže Daniel Rother nebo Zdeňka Wandrolová, primářka očního oddělení Slezské nemocnice.

 

Čeho chcete v zastupitelstvu dosáhnout?

V centru zájmu máme sociální služby, životní prostředí, bytovou politiku a kulturu. Náš volební program pak samozřejmě zahrnuje i další oblasti veřejné správy. Počítáme i s řešením letitých a komplikovaných problémů.

 

Uveďte nějaký příklad.

Uvedu několik námětů, které mají Opavu zpříjemnit a modernizovat. Jedním z nejvážnějších problémů je adaptace města na zrychlující se změnu klimatu. Klimatická změna je na vzestupu, a nám v Opavě chybí jakákoliv ucelená představa, jak jí čelit. Musíme zahájit debatu například o zmírňování dopadů veder, která přicházejí stále častěji a budou pro obyvatele města stále nepříjemnější a zdravotně nebezpečnější. Možností je celá řada, jen dát hlavy dohromady a začít.

Zásadní je pro nás také dostatečná podpora sociálních služeb, např. zvyšování kapacity domovů pro seniory tak, aby sledovaly demografický vývoj a byly pro naše seniory co nejdostupnější. Myslíme i na rodiny s dětmi. Navzdory uvažovaným vládním restrikcím chceme zachovat dostatek míst v mateřských školách i pro dvouleté děti. Hodláme také podpořit vznik druhého stupně základní školy Nový svět, která využívá prvků Montessori výuky a je mezi rodiči i dětmi velmi oblíbená.

A samozřejmě potřebujeme srovnat krok s moderními trendy, které se Opavě jaksi vyhýbají. Už jen placení jízdného v MHD pomocí bezkontaktní platební karty. Současný odbavovací systém je zastaralý a zejména pro návštěvníky města těžko pochopitelný. Placení přesně odpočítanými mincemi do terminálu, který nevrací drobné, je v digitální době úsměvné. Plicím a svalům Opavanů bychom také chtěli dopřát bikesharing, systém sdílení kol dávno běžný v mnoha městech Evropy i Česka, funguje už například i v Ostravě. Půjčíte si kolo ze stojanu na jedné straně města a na opačném ho do jiného stojanu vrátíte. Bikesharing má prokazatelný přínos na zklidnění dopravy, čistotu ovzduší i kondičku uživatelů.

 

Jak se stavíte k legendárním problémům Opavy typu Slezanka?

Budeme je ignorovat, voličům by bez nich bylo smutno… Dělám si samozřejmě legraci. V otázce Slezanky jsme pro přestavbu na společenské a komunitní centrum s dílnami střediska volného času, vyhlídkovou kavárnou a restaurací. Podporujeme i výstavbu nového krytého bazénu v Městských sadech, pokud se ovšem uhlídají náklady na výstavbu i provoz a vyřeší se další osud starého bazénu na Zámeckém okruhu. Palčivým problémem je budoucnost městského bytového domu na Horním náměstí. Dům by se měl rekonstruovat s ohledem na stávající nájemníky, nelze je přece násilím vystěhovat. Jsme proti tomu, aby město stavělo luxusní byty pro movité zájemce. To není jeho starost. Důležité je najít strategického partnera pro fotbalový klub, rekonstruovat zimní stadion a tak dále.

 

O zdravotnictví jste se nezmínil.

Pokud narážíte na budoucnost Slezské nemocnice, ta nepatří městu, je zřizována krajem. Samozřejmě je v zájmu města, aby dostupnost zdravotní péče byla zachována ve stávajícím rozsahu. Proto chceme nemocnici dále aktivně podporovat finančními příspěvky z rozpočtu města a dohlížet na její efektivní fungování.

 

Jak trávíte volný čas, pokud vám nějaký zbývá?

O nás lékařích se vtipkuje, že ostatní léčí, a na vlastní zdraví nedbají. Já se ale snažím denní program uspořádat tak, abych měl dost času i na ten odpočinek. Volný čas nejraději trávím s rodinou, baví mě film, sport, divadlo. Divadlo miluji nejen jako divák, už mnoho let vedu divadelní soubor, ve kterém hrají kolegové z našeho dětského oddělení. Zabývám se také charitativní činností. Se Spolkem přátel kultury a umění Opava pořádáme pravidelné charitativní plesy a další akce s cílem získat finanční prostředky na pomoc těžce nemocným dětem s předepsanou léčbou nebo rehabilitací, která není hrazena ze zdravotního pojištění. Na oddělení pomáhám organizovat pravidelné kurzy první pomoci a kříšení dětí, určené pro rodiče našich pacientů, laickou i odbornou veřejnost. Pravda, tady se už odpočinek zase prolíná s prací.