Ač se bývalý primátor M. Víteček a lidé okolo něj snaží veřejnost přesvědčit o tom, že v opozici pouze kritizujeme a jsme proti všemu, pro většinu bodů předložených zastupitelstvu města hlasujeme bez ohledu na to, kdo je předkládá, jak si každý může ověřit. Hlasujeme pouze proti takovým bodům, se kterými zásadně nesouhlasíme (např. prodej lukrativních domů na Horním náměstí) nebo když nejsou dostatečně připraveny (např. chyběl text schvalované smlouvy).

Svým hlasováním jsme v roce 2015 podpořili dotace pro různé sportovní a jiné organizace, které se zabývají sportovními a volnočasovými aktivitami pro děti a mládež, od TJ Slezan přes Dance4Life až po pobyt tělesně postižených dětí u moře. Na zastupitelstvu v lednu 2015 jsme hlasovali pro dotaci pro Sportovní centrum mládeže HC Slezan, která by bez hlasů našich zastupitelů vůbec nebyla schválena.

K návrhu dotací pro poskytování sociálních a souvisejících služeb pro rok 2015 jsme měli řadu výhrad, přesto jsme schválení podpořili. Naši podporu také získaly sportovní, kulturní a EVVO granty.

Kromě množství majetkových bodů, kde si občané odkupují pozemky pod svými domy nebo garážemi, schvalujeme také návrhy z dílny koaličních náměstků či zastupitelů, jako např. založení spolku Turistické oblasti Opavské Slezsko nebo Plán udržitelné městské mobility (PUMM), kterým se Opava zařadila mezi tzv. chytrá města (smart cities).

Zásadní koaliční návrh, který jsme svými hlasy podpořili, je založení městské společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., který bude od města dostávat stejnou částku, jakou byl doposud dotován HC Slezan, tj. max. 4 mil. na mládež a cca 8 mil. na provoz stadionu. Nakládání s veřejnými financemi bude ale absolutně pod kontrolou města a věříme, že budou peníze vynakládány pouze na hokejovou činnost dětí a mládeže.

Přestože i po sestavení nové koalice stále zůstáváme v opozici, jsme připraveni podpořit všechny návrhy, které mají smysl a našemu městu prospívají.  Povinností zastupitele je totiž pracovat ve prospěch občanů, ať už sedí na radnici anebo činnost koalice kontroluje z opozičních lavic.

Zastupitelé za Zelenou pro Opavu: Pavla Brady, Pavel Stehlík, Olga Pavlíčková

Toto vyjádření vyšlo v městském zpravodaji Hláska v únoru 2016.