Skip to Content

Blog

  • Zelená pro Opavu
  • 22. září 2014

To byl vtip, městská policie totiž ještě stále nemá ředitele. Ano, je tomu tak! O odvolání bývalého ředitele Milana Kokoře rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání 24. 6. 2013. Pokud počítám správně, je to již rok a dva měsíce, co je MPOL bez vedení. Od té doby se otěží chopil Zdeněk Zabloudil, resp. mu bylo svěřeno dočasné vedení MPOL.  Pokračujte

Založit městskou pilu a zhodnocovat dřevo z městských lesů, to zní jako dobrý nápad. Jak je možné, že nadějný projekt skončil ztrátou několika desítek milionů korun?  Pokračujte

Tedy i mým. Radnímu prochází rukama téměř vše, o čem je třeba ve městě rozhodnout, co je třeba schválit a uvést v život. Řešíme chod městských organizací, projednáváme rozpočet města, schvalujeme zásady a vyhlášky, jimiž k lepšímu upravujeme dění ve městě.  Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 19. září 2014

Titulní stránky místních novin plnila i opavská městská policie. Ale nepsalo se o ochraně bezpečnosti občanů ani o hrdinských činech městských strážníků. Pokračujte

Vylíčit vztah k zahrádkaření tak barvitě, s humorem a nadšením, jako to udělal ve své knize Zahradníkův rok Karel Čapek, nedokážu. Přesto si dovolím napsat pár postřehů, proč pokládám tento koníček za nejenom lákavý, ale také užitečný.  Pokračujte

Jestliže při odvolání ředitelky Opavské kulturní organizace Daniely Pekárkové došlo v zastupitelském klubu SOS pro Opavu k neshodám, odvolání ředitele Městského dopravního podniku Opava (MDPO) Hynka Woitka vyvolalo první opravdovou roztržku.  Pokračujte

Při návštěvě Pekingu v roce 2007 mne velmi zaujal společenský život obyvatel v městských parcích. Tato území jsou využívána nejen k setkání s přáteli a známými, ale i k plnohodnotnému společenskému životu. Pokračujte

Kultura má v životě Opavy nezastupitelné místo, ze strany občanů i města se jí tradičně věnuje velká pozornost. Z rozpočtu jde na kulturu asi 100 milionů korun ročně, víc, než je republikový průměr. Většinu peněz spotřebuje provoz městských příspěvkových organizací. O dvou z nich, Opavské kulturní organizaci a Slezském divadle, se ovšem nepsalo jen v kulturních rubrikách.  Pokračujte

Naše město v současné době vlastní a poskytuje nájemní bydlení v 540 nájemních bytech. Převážně se jedná o domy postavené v 50. až 60. letech 20. století, které se nacházejí zejména v historickém centru Opavy. Město jako vlastník před rokem 2010 do bytového fondu téměř neinvestovalo, a technický stav nemovitostí i vybavení bytů tomu odpovídá.  Pokračujte

Koaliční dohoda mezi SOS pro Opavu a ČSSD byla podepsána a už se čekalo jen na to, až dosluhující primátor Zbyněk Stanjura svolá ustavující jednání nového, z voleb vzešlého zastupitelstva. Zvolil pro ně nejzazší možný termín.  Pokračujte