Skip to Content

Blog

Mnoho Opavanů možná neví, že už od dob Přemysla Otakara II. náleží Opavě 2200 hektarů lesů. Kromě Slavkovského lesa s naučnou stezkou kolem Hvozdnice jde především o hospodářské lesy v okolí Skřipova.  Pokračujte

Čtyři dny před Vánocemi 2013 našli naši zastupitelé v interním diskusním fóru vzkaz od náměstka Dalibora Halátka s názvem „bye bye Pavla Brady“. V něm sdělil, že vystupuje z klubu SOS pro Opavu, protože už nechce být spojován s jeho názory a s osobou Pavly Brady.  Pokračujte

Důležitým faktorem pro dlouhodobý, stabilní a perspektivní rozvoj města je jeho živé centrum. Ačkoliv Opava (na rozdíl od Ostravy) není výrazněji postižena fenoménem umrtvování centra, je nanejvýše vhodné podívat se na jeho příčiny, aby mu bylo možno předejít.  Pokračujte

Když mi Pavla Brady před zasedáním zastupitelstva v září 2013 řekla, že náš koaliční partner ČSSD hodlá navrhnout její odvolání z funkce první náměstkyně, nevěřila jsem vlastním uším. Měli jsme přece koaliční smlouvu, podle níž se spory řeší smírčím řízením, tj. interně a konstruktivně.  Pokračujte

Železniční trať z dnešní stanice Opava-východ do Jakartovic (původně až do Horního Benešova) je mezi milovníky železnice právem považována za nejkrásnější na Opavsku. Důvod pro toto tvrzení je nasnadě. Žádná jiná stávající trať vedoucí z Opavy neprochází tak rozmanitou a krásnou přírodou.  Pokračujte

Nejvíc času, energie, bezesných nocí i politických bodů mě během čtyř let na radnici zřejmě stálo angažmá ve vedení Slezského FC Opava.  Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 28. září 2014
  • Zelená pro Opavu
  • 28. září 2014

Kam s ním?

Asi se shodneme na tom, že komunální odpad nelze donekonečna skládkovat. Nadějně může vypadat jeho spalování – odpad „zmizí“, a ještě dodá teplo. Není to ale tak jednoduché. Zbytky po spalování tvoří stále zhruba čtvrtinu původní hmotnosti a vzhledem k obsahu toxických látek je s nimi nutno dále nakládat jako s nebezpečným odpadem.  Pokračujte

Kdo by v Opavě neznal vinárnu a restauraci U Přemka? Před rekonstrukcí Domu umění byla vyhlášená svou kuchyní a hudebními večery. Po rekonstrukci ale zela více než dva roky prázdnotou. Proč?  Pokračujte

Založení školek pro děti mladší tří let plánuje snad každý, kdo se uchází o vstup na radnici. Není divu, děti jsou naše budoucnost a školky v Opavě stále chybí. Jak je to ale s realizací? Je opravdu tak jednoduchá?  Pokračujte

Už půl roku před dokončením rekonstrukce kulturního domu Na Rybníčku, v září 2011, zveřejnilo město záměr jeho pronájmu. Stavba za 152 milionů korun, připravená Stanjurovým vedením a z 60 % financovaná z evropských peněz, byla ukončena v březnu 2012. V květnu následovalo slavnostní otevření, a zatímco veřejnost obdivovala honosnou budovu, my jsme na radnici trnuli, zda a kdy jí najdeme provozovatele.  Pokračujte