Skip to Content

Články

Podle harmonogramu schváleného v prosinci, se mělo první letošní zastupitelstvo konat až začátkem března. Současná koalice ovšem s neustálou změnou nemá problém a tak se na tomto mimořádně svolaném zasedání zastupitelstva měnilo hned několik rozhodnutí schválených zastupitelstvem jen o měsíc dříve. Toto mimořádné zastupitelstvo s několika málo body svolal primátor Víteček (ANO) na 26. ledna na 15 hod. Na odpolední zasedání se přišlo, kupodivu a navzdory tvrzení koalice, podívat tolik občanů, že si ani neměli kam sednout a museli zůstat stát. Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 20. ledna 2015

Podle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 82 b) „má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.“ Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 12. ledna 2015

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2015, a to zejména hlasy koalice (ANO 2011, KDU-ČSL, Změna pro Opavu, ODS a Starostové a občané městských částí SMO). Zastupitelé Zelené pro Opavu schválení tohoto rozpočtu nepodpořili, protože neodpovídá základním potřebám našeho města a ve svém důsledku způsobí omezení služeb velmi důležitých pro občany. Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 31. prosince 2014

Je Silvestr a tak vám přinášíme top 10 nejlepších výroků z 2. zasedání opavského zastupitelstva, které se konalo 15. 12. 2014. Pokračujte

Druhé zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 15. prosince a to, i přes protesty opozice, už od 9 hodin ráno. Hlavním bodem programu posledního zasedání v roce byl již tradičně rozpočet města na rok následující. Pokračujte

 • 17. listopadu 2014

Nostalgie 17. listopadu

Každý rok na mě pravidelně s výročím sametové revoluce padne určitá nostalgie, vracejí se mi vzpomínky, pocity, rekapituluji. Letos je to vše jaksi umocněno. Možná díky 25 letům, které mě dělí od té 17-ti leté maturantky, před kterou se listopadovými událostmi otevřely, právě včas, nečekané možnosti a celý svět. Anebo ze smutku, že se v průběhu čtvrtstoletí z naší společnosti nenávratně vytratila ta nádherná atmosféra sametově revolučních dní plná naděje, lásky a sounáležitosti. Pokračujte

První ustavující zastupitelstvo po volbách je vždy jiné, slavnostnější a hlavně pro mnoho zvolených zastupitelů první. Na zasedání 10. listopadu bylo z 39 přítomných 27 nováčků, takže jsem se jako potřetí zvolená zastupitelka dostala do kategorie těch nejzkušenějších a v abecedním zasedacím pořádku skončila v první lavici, hned vedle paní Simony Bierhausové. Končící 1. náměstkyně primátora vedle nastávající 1. náměstkyně primátora. Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 13. listopadu 2014

Vrácení zasedání opavského zastupitelstva na dopolední hodiny, jak bývalo zvykem v době primátora Zbyňka Stanjury (ODS) a jak bylo novou koalicí schváleno pro další zastupitelstvo, považujeme za špatný krok zpět. Občané mají právo se zasedání zastupitelstva účastnit a jejich účast jim musí být také v maximální míře umožněna. Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 10. listopadu 2014

Zastupitelé zvolení za Zelenou pro Opavu vyzývají v otevřeném dopise všechny opavské zastupitele ke zveřejnění majetkových přiznání ke dni nástupu do funkce. Zároveň sami jako první zveřejnili soupis svého majetku (obojí k nalezení níže). Každý rok budou zveřejňované informace aktualizovat. Občané budou moci sledovat, zda naši zastupitelé v průběhu výkonu svého zastupitelského mandátu „záhadně nezbohatli“. Zelená pro Opavu se tak hlásí k větší transparentnosti v souladu s návrhy iniciativy Rekonstrukce státu. Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 6. listopadu 2014

Pouze 33,32 % opavských voličů přišlo k letošním říjnovým komunálním volbám a zvolilo nové zastupitelstvo. Od roku 1998 je to nejnižší volební účast. Oproti tomu při komunálních volbách v roce 1994 dosáhla voličská účast dokonce 54,45 % a v roce 2010 se zúčastnilo voleb 41,66 % opavských voličů. Znamená to, že už Opavany dění ve světě nezajímá anebo je to výsledkem celospolečenské otrávenosti, beznaděje a apatie? Pokračujte