Skip to Content

Blog

Zatímco páté zastupitelstvo tohoto volebního období lze počítat mezi ty nejkratší, to šesté naplánované na 27. dubna se protáhlo na 8,5 hodin. Po neproběhlém pátém zastupitelstvu se očekávaly od primátora informace k „odvolávání“ ředitelů městských společností a tak byli po celou dobu přítomni jak občané, tak i zástupci médií včetně kamery České televize, která věnovala dění v Opavě také úvodní část večerních Událostí v regionech Pokračujte

Rada města na svém zasedání 25. 3. 2015 schválila radikální kroky ve čtyřech městských společnostech. Okamžitě po zveřejnění v médiích se začaly kolem tohoto rozhodnutí rady šířit různé informace. 14 zastupitelek a zastupitelů požádalo primátora města o svolání mimořádného zastupitelstva, aby tak co nejdříve a s dostatečným časovým prostorem mohla rada města informovat o svých krocích podrobněji a také své záměry jak zastupitelům, tak občanům vysvětlit. Pokračujte

Páté zasedání zastupitelstva, které bylo svoláno na pátek 17. dubna od 9 hod. ráno, bylo po všech stránkách mimořádné. Vůbec poprvé v historii Opavy se zastupitelé sešli na základě žádosti opozičních zastupitelů. Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 20. dubna 2015
 • Zelená pro Opavu
 • 20. dubna 2015

Chtěli jsme se jen zeptat…

Respektujeme právo rady města, potažmo koalice rozhodovat do příštích voleb nebo min. do rozpadu koalice o směřování městských společností. Ale vzhledem k tomu, že drtivá většina radních je ve funkci 5 měsíců a o závažných rozhodnutích ve společnostech města se hlasovalo bez řádných podkladů, jen na základě ústních informací, chtěli jsme se na mimořádném jednání zastupitelstva jen zeptat... Myslíte si také, že by radní měli znát odpovědi na tyto otázky a seznámit s nimi veřejnost? Místo odpovědí přicházejí pouze osobní útoky na naše dvě zastupitelky, přestože mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno 14 zastupiteli a 4 opozičními kluby zastupitelů.2015-04-18 Odvolaní ředitelé Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 19. dubna 2015

Stejně jako na mnoha dalších místech České republiky, také v Opavě se v sobotu 18. dubna dopoledne uklízelo. Patnáct dobrovolníků, nejen z řad členů místních zelených, sbíralo odpadky v okolí potoka Jaktarka směrem k Lukašovu mlýnu. Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 30. března 2015

Rada města odvolala ve středu 25. března hned čtyři ředitele městských organizací. Noviny píší o „čistce“ a „noci dlouhých nožů“. Na oficiálním webu města se objevila informace až o pět dní později. Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 24. března 2015
 • Zelená pro Opavu
 • 24. března 2015

Je veřejná doprava luxus?

Současné vedení města se zřejmě snaží podpořit environmentálně nejšetrnější formu dopravy (pěší). I tak si lze vysvětlit omezení páteře opavské veřejné dopravy, tedy trolejbusových linek. Pokračujte

Čtvrté zasedání zastupitelstva se konalo v řádně naplánovaném a schváleném termínu 9. března od 9 hod. dopoledne. Program nezahrnoval žádný zásadní bod a ani žádný návrh, který by vzešel z dílny nového vedení města, přestože už na radnici kroutí čtvrtý měsíc a období „100 dnů hájení“, kterým se především představitelé ANO mnohokrát zaklínali, uběhlo už v půlce února. Předloženy byly projekty z minulého volebního období a provozní záležitosti. A tak se nejzajímavějším stal poslední bod programu, kterým jsou dotazy, připomínky a podněty zastupitelů. Pokračujte

„Schválili jsme vyrovnaný rozpočet.“ „Budeme lépe hospodařit s městskými penězi!“ „Osobně kontrolujeme všechny objednávky magistrátu.“ „Snížíme počet úředníků.“ „Prostě budeme šetřit!“ Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 3. března 2015

Podle mnoha anket považují občané Opavy dopravní situaci za jeden z největších problémů města. Přesto se veřejná projednávání Plánu udržitelné městské mobility nesetkala s větším zájmem veřejnosti. A je to škoda. Jedná se o velmi podnětnou studii. Dovolím si proto milého čtenáře seznámit s několika postřehy. Pokračujte