Rada města odvolala ve středu 25. března hned čtyři ředitele městských organizací. Noviny píší o „čistce“ a „noci dlouhých nožů“. Na oficiálním webu města se objevila informace až o pět dní později.

Odvolat či neodvolat ředitele? Takto otázka nestojí! Rada města má právo odvolat kteréhokoliv ředitele kterékoliv městské společnosti, ale pokud chce rada obhájit tak radikální krok před veřejností, měla by zveřejnit pádné důvody odvolání. Když rada v minulém týdnu schválila odvolání ředitele Městských lesů, Technických služeb a Městského dopravního podniku a vypsání výběrového řízení na ředitele Slezského divadla, neměla k tomu ani řádné písemné podklady! Radní rozhodli bez (písemných) podkladů jen na základě na místě přednesených ústních informací. O tom, jak přesné byly, se můžeme pouze dohadovat.

Zatím nejlépe dopadl ředitel Slezského divadla. Radní zatím schválili pouze vyhlášení výběrového řízení na jeho místo a doporučili mu, aby se přihlásil. Perličkou je, že rada města potrestala ředitele Jindřicha Paskera už v únoru, kdy mu snížila plat. A to přesto, že byl začátkem tohoto roku opavský operní soubor oceněn prestižní cenou Libuška a spokojenost diváků, návštěvnost i tržby stoupají.

V případě lesů byl ředitel René Binar odvolán okamžitě pro údajnou ztrátu důvěry, přitom právě do této organizace poslal primátor Víteček (ANO) před pár týdny kontrolu, která ještě stále probíhá. Proč nepočkal na výsledky? V tisku mluví primátor o tom, že s ním pan ředitel špatně komunikoval a taky chtěl z dotace koupit traktor. Vzhledem k tomu, jak komunikuje primátor na zastupitelstvu, nemusí být chyba na straně ředitele. Ten se navíc nařčením v tisku důrazně brání a mluví i o právních krocích na obranu proti pomluvě ze strany primátora. Za minulý rok bylo hospodaření lesů oproti všem předpokladům velmi dobré.

U dlouholetého ředitele Technických služeb Aleše Žižlavského prý rada města vzala na vědomí informaci jednatelů společnosti náměstka Dalibora Halátka (Změna) a radního Lukáše Kovaříka (ANO) o tom, že bude ředitel odvolán. Důvody jsou opět neznámé, kromě toho, že se v tisku dočteme o manažerské vyhořelosti ředitele. Jen pro zajímavost, Dalibor Halátek je jednatelem Technických služeb už od roku 2011 a nikdy o žádných problémech v Technických službách nemluvil. Stalo se vedení této společnosti neschopným až v posledních několika měsících po posledních volbách?

Nejkomplikovanější je situace ve společnosti Městský dopravní podnik, kde je Radek Filipczyk nejen ve funkci ředitele, ale zároveň také předsedy představenstva. V tisku se dočteme, že u rady ztratil důvěru, ale z funkce ředitele jej může odvolat jen dozorčí rada a odvolání z funkce předsedy by mělo nejdříve řešit zastupitelstvo. Pan Filipczyk je dnes jedním ze dvou zaměstnanců držících drážní licenci, kterou podnik nezbytně nutně potřebuje pro provoz trolejbusů. Druhým je jeho technický náměstek Libor Pěčonka, který odchází už za pár měsíců do důchodu. Bez těchto odborně způsobilých osob nemůže dopravní podnik používat trolejbusy! A získání tohoto oprávnění není zrovna snadné a rychlé.

Zajímavostí je i to, že se všichni odvolaní ředitelé shodují v tom, že o jakýchkoliv svých pochybeních nebyli informováni, nedostali žádné výtky, upozornění či pokyny.

14 z 39 (tj. 36 %) zastupitelů města podepsalo žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva a požadují, aby byly podrobně projednány kroky rady v případě všech čtyř společností města. Tato žádost byla dnes předána přes podatelnu primátorovi, který je podle zákona o obcích povinen zastupitelstvo svolat do 21 dnů, tj. nejpozději 20. dubna. Je to v Opavě vůbec poprvé, kdy je zastupitelstvo svoláváno na žádost zastupitelů.

2015-03-30-Zadost o svolani ZMO