V polovině července byly redaktorem Opavského a Hlučínského Deníku zaslány naší zastupitelce Pavle Brady otázky ke stále aktuální problematice organizace Městské lesy Opava. Do dnešního dne nebyl tento rozhovor otisknut. Vzhledem k aktuálnosti tématu jsme se rozhodli zveřejnit rozhovor zde, na našich webových stránkách. Kolem městských lesů je stále velmi rušno, kromě jiného po roce a půl nečinnosti rady, probíhá právě výběrové řízení na nového ředitele.

Pronájem opavských městských lesů

Během vašeho působení ve vedení města měl městské lesy na starosti René Binar. Jak hodnotíte obecně jeho práci?

René Binar nastoupil jako ředitel Městských lesů Opava na jaře 2012 poté, co z této funkce po 20 letech odešel do důchodu jeho předchůdce. René Binar začal v organizaci nastavovat nové systémy. Vždy velmi dobře komunikoval s radou města a jednoznačně zlepšil ekonomiku lesů. Podle odborníků, se kterými jsem problematiku městských lesů průběžně konzultovala, zvolil René Binar správný směr.

René Binar vnímal důvody svého odvolaní jako neopodstatněné. Nyní chce žalovat Martina Vítečka za další poškozování jeho profesního jména. Dochází podle vás k poškozování profesního profilu Reného Binara?

Jeho odvolání skutečně nebylo nikdy zdůvodněno a Martin Víteček se o René Binarovi a jeho práci vyjadřoval mnohokrát veřejně přinejmenším velmi nevhodně. Poškodil svými prohlášeními nejen jméno odvolaného ředitele, ale také celých městských lesů.

Martin Víteček má v ruce studii, která prokazuje špatný stav lesů. René Binar tuto studii rozporuje, poukazuje na chybějící metodiku a celou řadu závažných nedostatků. S tímto materiálem obeznámil také zastupitele. Vnímáte jeho argumenty jako opodstatněné?

Z posouzení stavu lesů, které nechal Martin Víteček vypracovat, jsme se nedozvěděli celkem nic nového. Zřejmě mělo posouzení sloužit jako dodatečné ospravedlnění pro odvolání René Binara.

Pokud ano, neměli by zastupitelé iniciovat kroky k tomu, aby studie nesloužila jako materiál mapující hospodaření v lesích?

Zastupitelé těžko ovlivní to, jak daný materiál vedení města použije. Auditů městských lesů byla v posledních letech vypracována celá řada. Jako náměstkyně jsem zadávala v roce 2011 audit, který zpracoval soudní znalec v oboru lesnictví. Další soudní znalec nám posuzoval lesy a jejich hospodaření v roce 2013.

Cítíte, že jsou podnikány ze strany vedení města tendenčně tak, aby si lesy a honitbu mohl pronajmout Jindřich Grosser, který má o lesy dlouhodobý zájem?

Jednoznačně ano.

Jindřich Grosser měl být navržen Martinem Vítečkem do výběrové komise pro výběr nového ředitele městských lesů. To ale není jediná provázanost. V době, kdy byl Martin Víteček primátorem, město si objednalo dlouhodobou inzerci v Regionu Opavsko, kde Jindřich Grosser drží padesátiprocentní podíl. Vydavatelství tohoto média zase určitou dobu zajišťovalo tisk měsíčníku Hláska. Považujete jednání města v tomto případě za etické?

Etikou se pan Víteček příliš nezdržuje. Vše, co jste zmínil a některé další indicie v prohlášeních a krocích Martina Vítečka nutně vedou k úvaze, že má k panu Jindřichu Grosserovi blízký vztah. V případě snahy jmenovat pana Grossera do výběrové komise jednal Martin Víteček zcela proti zájmům městských lesů i města. Bohužel se obávám, že jeho úsilí vyhovět panu Grosserovi hned tak nepoleví.

Jak by se podle vás mělo ve věci městské lesy pokračovat?

Je nezbytně nutné obsadit místo ředitele. V čele této městské organizace musí stát člověk, který je odborníkem, manažerem, les velmi dobře zná, respektuje jej a navíc ubrání před celou řadou „vlčáků“. Les je velmi zajímavý majetek, který nese dlouhodobý příjem. Jen hlupák by se dobrovolně zbavil nad svým lesem kontroly nebo ho dokonce prodal.