Školský zákon nedávno umožnil rodičům, aby děti umisťovali do mateřských škol už od dvou let. Chystaná novela jim tuto možnost hodlá zase vzít. Rodiči, kterému končí rodičovská dovolená a potřebuje živit rodinu, snad vypomůže babička. Když ale babička není nebo ještě sama pracuje, situace nemá řešení.

Důvodem státního přešlapování jsou pochybnosti, zda je dítě ve dvou letech pro mateřskou školu zralé. „Kolem dvou let věku se dítě teprve začíná osamostatňovat,“ vysvětluje dětský lékař Dalibor Hudec. „Nemá ještě zcela rozvinuté pohybové schopnosti, stabilizují se jeho emoce, což se projevuje třeba vzdorem nebo úzkostí při odloučení od matky. Dítě má speciální režim dne a nároky na stravování. Na to všechno je třeba brát ohled.“

Není pochyb o tom, že potřeby dítěte jsou vždy na prvním místě. Praxe ale prokázala, že školky je dokážou uspokojovat. Přítomnost dvouletých dětí sice klade mnohem vyšší nároky na program, uspořádání a vybavení školek, učitelkám musí pomáhat psycholog a chůvy, kapacitu míst je třeba velmi dobře plánovat; to všechno ale umíme zajistit. Kapacitu školek dokážeme přizpůsobit demografickému vývoji i aktuální poptávce. Nezbytná je samozřejmě spolupráce magistrátu a všech šestnácti mateřských škol, které město zřizuje.

Zelená pro Opavu považuje zajištění školek pro děti od dvou let za důležitou službu rodičům, kteří musí sladit péči o děti s finančním zajištěním rodiny. Město nemůže stát bokem. Jde o jeho vlastní budoucnost.