Už na letošním lednovém zastupitelstvu jsem žádala informace o činnosti pana Martina Petráska, který pomáhal hnutí ANO s volební kampaní. Na základě mého dotazu vyplynulo, že je placen jako poradce radnice nejen on, ale také zastupitel za hnutí ANO pan Milan Kolář.

Na výplaty obou pánů vyhradila rada města už začátkem roku z rozpočtu 240.000 Kč, tj. pro každého 10.000 Kč měsíčně. Dotazovali jsme se dál a dozvěděli se, že předmětem práce Mgr. Martina Petráska je „Poradenství v oblasti mediální komunikace a prezentace vedení města“. Tuto činnost vykonává především pro primátora Martina Vítečka (ANO), ale i pro další členy vedení města a údajně i pro některé odbory magistrátu. Ve výkazech práce se objevují činnosti jako konzultace, porady a schůzky s vedením města i radními, tiskové konference, ale také rešerše a příprava podkladů či návrhy týkající se komunikace města, jeho vizuálního stylu či nových komunikačních kanálů…

Pan Milan Kolář, sportovec, zastupitel a předseda sportovní komise rady města je specialistou právě na sport a předmětem jeho práce je „Poradenství v oblasti sportu, sportovišť a financování sportu“. Podle předložených výkazů se zabýval především otázkou zimního stadionu a stavbami sportovních hal – jejich správou, údržbou, financováním. Pokud byla výsledkem jeho činnosti příprava zadání pro výstavbu sportovní haly vedle stadionu SFC, pak nám pod jeho rukama pěkně nabobtnala. Z původně předpokládaných 17 mil. Kč je nakonec neuvěřitelných 29,2 milionů bez DPH!

Magistrát města má zaměstnance na PR i na sport. V minulém volebním období byl nastavován zcela nový systém financování sportu a veškerou práci zastal zaměstnanec magistrátu spolu s členy sportovní komise rady. Zatímco bývalý zastupitel města Marek Vinárek (SOS pro Opavu) pracoval za několik stovek měsíčně, které dostával jako předseda sportovní komise, současný zastupitel Milan Kolář (ANO) se nechává platit jako předseda komise a vedle toho jako poradce.

Přestože jsem požadovala výkazy obou pánů poradců už na zastupitelstvu 9. března, nebyly mi primátorem Vítečkem (ANO) na mou první žádost poskytnuty a zaslal mi je až na žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Za 9 let, kdy jsem zastupitelkou města, jsem tento zákonný institut nevyužila, vždy mi bylo řádně odpovězeno jako zastupitelce. Zatímco nyní primátor Víteček (ANO) odpovídá jen na co chce a jak se mu to právě hodí. Na jednom z posledních zastupitelstev dokonce začal smlouvat a rozmlouvat žádost o informace naší zastupitelce Olze Pavlíčkové!

Primátor Víteček (ANO) neustále opakoval, že jsou poradci placeni dle skutečně odpracovaných hodin. Ze zaslaných výkazů práce poradců vyplývá, že ať se děje, co se děje, vykazují za měsíc vždy 25 odpracovaných hodin. Při částce 400 Kč/hod. tedy vždy zcela vyčerpají částku 10.000 Kč. Jestli to není tím, že při práci na základě dohody o provedení práce je částka 10.000 Kč maximální, kdy se pouze zdaňuje a nemusí se ještě platit zdravotní a sociální pojištění. Zatímco Martin Petrásek je zřejmě poradcem trvalým, Milan Kolář pracoval pro 1. náměstkyni primátora pouze v lednu a únoru tohoto roku.

Příliš často mě u přečtení odpovědí primátora na dotazy napadne, jestli to odpovídající Bc. Martin Víteček dělá schválně anebo opravdu nedokáže prostě odpovědět, na co je tázán. Pokud to nedokáže, proč si nenechá poradit od svého dobře placeného poradce?! Perlička je i to, že jsem specificky požadovala informace v elektronické podobě na email a došly mi písemně doporučenou poštovní zásilkou za 39,- Kč. A to se primátor Víteček neustále někde chlubí, jak všude šetří.

Své otázky a odpovědi, které jsem na ně dostala, připojuji níže v originále. Zde přepíšu jen ty „zajímavé“.

Požadavek: Informaci pro koho konkrétně, kterého člena vedení či kterou osobu či odbor na magistrátu, Mgr. M. Petrásek prováděl činnost dle položek výkazu práce.

Odpověď: Dle dohody o provedení práce, jejímž předmětem je „Poradenství v oblasti mediální komunikace a prezentace vedení města“, vykonává Mgr. Martin Petrásek tuto činnost pro mou osobu, případně členy vedení města a dále některé odbory Magistrátu města Opavy.

Požadavek: Jaké částky byly Mgr. M. Petráskovi za jednotlivé měsíce vyplaceny od začátku roku 2015.

Odpověď: Panu Petráskovi je dle dohody o provedení práce poskytována odměna ve výši 400,- Kč/hod. Celková odměna je vyplácena měsíčně, dle skutečně odpracovaných hodin.

Pozn.: A ať je skutečně odpracovaných hodin kolik chce, vždy jich je v součtu 25 celkem 😉

 

2015-05-dotaz poradci

2015-05-odpoved poradci2015-05-odpoved poradci_2