Asi se shodneme na tom, že komunální odpad nelze donekonečna skládkovat. Nadějně může vypadat jeho spalování – odpad „zmizí“, a ještě dodá teplo. Není to ale tak jednoduché. Zbytky po spalování tvoří stále zhruba čtvrtinu původní hmotnosti a vzhledem k obsahu toxických látek je s nimi nutno dále nakládat jako s nebezpečným odpadem. 

Kompost je vynikající přírodní hnojivo, které můžete své zahradě dopřát i bez plastového kompostéru.

Spalovna je navíc poměrně nákladné zařízení, které je nutno neustále krmit odpadem. Ten se často vozí z velké dálky a zatěžuje už tak přeplněné silnice další nákladní dopravou.

Za nejrozumnější způsob nakládání s komunálním odpadem se považuje jeho recyklace, nové využití odpadu jako suroviny. Zatímco za skládkování platí město poplatky, z prodeje vytříděných složek odpadu mu plyne příjem. Jedná se přitom o postup jednoznačně nejšetrnější k životnímu prostředí. Díky projektu Zelené úřadování začal v končícím volebním období odpad systematicky třídit konečně i sám magistrát.

Třídění odpadu je příkladem veřejné služby, která vyžaduje úzkou součinnost města s jeho občany. Vedle papíru, plastu a skla je v Opavě možno odevzdat k recyklaci i nápojové kartóny: stačí je hodit do kontejneru s papírem, o další se postarají pracovníci Technických služeb na třídicí lince. Ale přestože je síť kontejnerů v Opavě poměrně hustá, vytřídí se asi jen třetina odpadu.

Třiďme, kompostujme – a plaťme méně

Až třetinu domovního odpadu tvoří jeho biologická složka. Chceme-li zajistit ekonomický provoz odpadového hospodářství města, s nímž úzce souvisí i výše poplatků, které za odpad platíme jako občané, bude nutno postarat se o separaci bioodpadu a jeho zpracování v kompostárně. Sběr bioodpadu se už zkušebně zavádí v městské části Vávrovice. Na podporu kompostování na zahradách rodinných domů darovalo loni město občanům více než 2000 kompostérů. I bez nich si ale může kompost zřídit každý vlastník zahrady. Jedná se o vynikající substrát např. pro pěstování cuket nebo dýní.

I v dalším volebním období budeme aktivně podporovat kroky vedoucí ke zvýšení míry materiálového využití komunálního odpadu včetně problematiky bioodpadu. Naprosto nezbytná je tu ale pomoc samotných občanů. Prosím, přidejte se a třiďte odpad!

Další články autorky/autora