Město Opava je zřizovatelem patnácti základních škol. Jen jedna z nich používá oblíbené Montessori pedagogiky a dalších alternativních přístupů: základní škola Nový svět.


Nový svět je mezi opavskými základními školami nejmladší, od jejího založení uplynulo letos v září teprve šest let. Je první Montessori školou v Moravskoslezském kraji a jednou z mála v celé České republice. Donedávna ji (společně se Slezským gymnáziem) vedla Milena Pazderníková, která se o její vznik i zásadně zasloužila.

S pozoruhodným způsobem vzdělávání přišla italská lékařka Marie Montessori v první polovině 20. století. Byla přesvědčena, že dítěti je vlastní touha růst a učit se. Důležitým aspektem její výuky se proto stala svoboda volby, někdy mylně interpretovaná jako chaos, v němž si dítě může dělat, co ho napadne. Opak je pravdou. Montessori pedagogika nastavuje dítěti jasné hranice, v nichž se jeho svoboda může realizovat. Podporuje růst nezávislé osobnosti, schopné přijmout zodpovědnost a snadněji se začlenit do společnosti. Nejde o žádné exkluzivní studium pro bohaté a rozmazlené děti.

 

Škola praská ve švech

Základní školu Nový svět najdete v přízemí budovy Slezského gymnázia. Mezi rodiči i dětmi je o ni mimořádný zájem, každým rokem se první třída velmi rychle zaplní. Tři učebny v přízemí budovy gymnázia tak po šesti letech existence školy přestávají stačit, třebaže se děti učí ve věkově smíšených skupinách a ve škole fungují tzv. trojročí, tedy společná výuka tří ročníků dohromady.
O získání větší budovy, která by umožnila výuku až do devátého ročníku, začali zástupci rodičů a školy jednat s tehdejší náměstkyní primátora Simonou Bierhausovou už v létě roku 2015. Potřeba větších prostor měla být totiž akutní už ve školním roce 2017/2018.

Počátky jednání vypadaly nadějně. Když se ale koncem roku 2015 rozpadla radniční koalice, Simona Bierhausová ve vedení města skončila a resort školství převzal náměstek Josef Stiborský, zájem města o problém školy opadl a zřízení druhého stupně rada ani zastupitelstvo nepodpořily.

Část rodičů na situaci zareagovala založením soukromé školy Labyrint ve Lhotě u Opavy, do níž přešlo i několik žáků ze základní školy Nový svět. Problém pro opavské děti ale trval dál.

 

Město mlčí, zasahuje kraj

Při nezájmu města nakonec pomohl škole kraj. V tomto roce se třída s nejstaršími dětmi, tedy se čtvrťáky a páťáky, přestěhovala do školy v Praskově ulici. I to je ale jenom dočasné řešení. Že potřeba prostor bude s časem růst, se vědělo od začátku. Stejně starý je i slib města prostory najít a výuku rozšířit o druhý stupeň.

Jak to tedy s Novým světem bude dál? To záleží na výsledcích komunálních voleb. Zelená pro Opavu považuje Nový svět za přínosnou alternativu základního vzdělávání v Opavě. Hodláme pomoci s nalezením budovy, do níž by se vešla celá devítiletka; město vhodné objekty i finance má. Záleží jen na tom, zda bude mít i dostatečnou vůli k zajištění podmínek, za kterých se děti budou moci do své školy těšit bez obav o další školní rok.