Přednáška Adama Kubesy a dánský dokumentární film budou prezentovat další ročník Festivalu ProTibet, který i letos organizuje v Opavě Strana zelených. Místem konání se stane Čajovna Harmonie na Krnovské ulici.

Datum 10. března je spojeno se solidaritou, kterou lidé po celém světě vyjadřují Tibetu vyvěšováním tibetské vlajky. Zelení v Opavě se k podpoře Tibetu připojí i letos pořádáním festivalu ProTibet, který probíhá v mnoha městech ČR a je koordinován obecně prospěšnou společností MOST.

Ve středu 7. března od 18:30 hodin bude mluvit Adam Kubesa na téma Kolo života aneb tibetské nebe, peklo a světy mezi nimi. V přednášce se bude zabývat buddhistickým viděním kosmu s jeho šesti světy obývanými bohy, polobohy, duchy, démony, lidmi a zvířaty. Dozvíte se například, jestli Tibeťané věří v peklo, co člověk musí provést, aby se narodil v dalším životě jako koza, nebo se objevil jako duch.

Adam Kubesa je od roku 2006 členem obecně prospěšné společnosti MOST ProTibet. V letech 2008–2010 pracoval pro tuto organizaci jako koordinátor projektů zahraniční rozvojové spolupráce v indických Himálajích a tibetských exilových osadách. Působí pro MOST ProTibet , o.p.s. jako průvodce a překladatel tibetských mnichů a sám občas přednáší.

Ve středu 14. března od 18 hodin bude promítnut dánský dokumentární film Dalajlama: Síla pravdy. Slovy Jeho Svatosti dalajlamy: „Boj Tibeťanů je bojem mezi silou pravdy a silou zbraně. Síla pravdy přetrvá. Síla zbraně bude čím dál menší.“ Dokument provází charismatického mnicha, duchovního a politického vůdce tibetského lidu na jeho návštěvě v Dánsku. Ve veřejných projevech se dalajlama dělí o své přesvědčení o síle nenásilí, potřebě dialogu, respektu a porozumění. Poukazuje také na to, co nazývá kulturní genocidou: komunisté ruší kláštery, mniši se musejí podřídit převýchovným programům, čínská vláda se všemožně snaží vymýtit tradiční tibetský způsob života. Dalajlama je pro mnohé z nás ztělesněním soucitu. Jeho neotřesitelná víra v dobro a lidský potenciál každého člověka zní v dnešním světě jako povzbuzující hlas.

I mimo hlavní akce si v čajovně Harmonie můžete zakoupit tibetské výrobky. Výtěžek z letošního Festivalu poputuje na podporu vzdělání tibetských dětí ve vesničce Tibetan Homes Foundation v Mussoorie v severní Indii. Více na www.protibet.cz.