Brzy tomu bude rok, co byl z příspěvkové organizace Městské lesy Opava odvolán ředitel. Doposud jsou lesy bez ředitele, zatímco se hlavní aktér Martin Víteček stále rozmýšlí, co s nimi dál.

V březnu 2015 byl radou města tehdy v čele s primátorem Martinem Vítečkem (ANO) v rámci akce „zběsilého odvolávání“ odstraněn ze své pozice také ředitel příspěvkové organizace Městské lesy Opava, Ing. René Binar. Je začátek roku 2016 a organizaci stále řídí dočasně radou pověřená Ing. Petra Schwallerová. S výběrem ředitele se nijak nespěchá, dosud totiž nebylo vyhlášeno ani výběrové řízení. Na opakované dotazy našich zastupitelů, kdy bude vybrán nový ředitel a jaké jsou další plány s městskými lesy, nám nyní už exprimátor M. Víteček (dříve ANO, nyní nestraník) ještě žádnou srozumitelnou odpověď nedal. Prokazatelně se však stále zabývá možností změnit správu lesního majetku o rozloze 2200 hektarů ze současného zajišťování správy vlastní městskou organizací na tzv. pacht, tedy pronájem lesa externí firmě. A to přesto, že ji již několik předchozích politických reprezentací zavrhlo z důvodu zřejmé nevýhodnosti pro město jako vlastníka.

Klub Zelená pro Opavu je dlouhodobě zásadně proti prodeji i pronájmu lesů a podporuje správu vlastní městskou organizací, protože jedině tak má město svůj cenný historický majetek plně pod kontrolou.

1535023_MLO_mladé stromky-ořez

Městské lesy jsou po období intenzivní těžby ve stádiu, kdy potřebují více péče o mladé stromky


M. Víteček si mimo jiné nechal vypracovat zhodnocení stavu lesa advokátem Mgr. Karlem Ležatkou z Ostravy. Pokud odhlédnu od faktu, že stav lesa hodnotil právník (bez zřejmé lesnické kvalifikace), pak je víc, než podivné, že vycházel z auditů a posouzení lesních odborníků provedených v letech 2011 až 2013! Nezabýval se stavem lesa dnes, aktuálními hospodářskými výsledky, ani vývojem v organizaci Městské lesy Opava za poslední dva roky! Přesto došel k závěru, že by bylo pro město úplně nejlepší minimálně část majetku prodat nebo alespoň les pronajmout, protože vlastní organizace (pod kontrolou města) je podle pana advokáta prostě to nejhorší řešení! Jaké měl pan advokát zadání a za co byl zaplacen, se už asi nedozvíme.

Přestože se na prosincovém zastupitelstvu změnil primátor i koalice, M. Víteček (zvolený za ANO, nyní nezávislý) na radnici zůstal. Z funkce nejvyšší byl odsunut na druhou nejvyšší, tedy na post 1. náměstka primátora. A dokonce mu v kompetenci zůstaly i městské lesy, ve kterých udělal za pouhý rok skoro tolik škod jako brouk kůrovec!

Vítečkovým hlavním donekonečna opakovaným zaklínadlem je, že jsou lesy vytěženy a on nemůže dopustit, aby je město muselo v blízké době dotovat až 6 milióny korun ročně. Skutečnost je taková, že lesy městu za 24 let přinesly do rozpočtu téměř 250 miliónů korun! Jsou jedinou městskou společností, která nikdy finance nepotřebovala a naopak městu hojně přispívala. Argument, že budou vytěžené lesy městu brzy finanční přítěží, používali někteří experti, doporučující pronájem, už před lety. Podle jejich predikcí měly být lesy dotovány 6 milióny už v roce 2013, v případě že by byly ponechány ve správě údajně „špatně“ hospodařící organizace města. Ještě na konci roku 2015 jsou lesy stále soběstačné, doposud dotaci města nepotřebovaly. Jak je to možné? „Stačil“ velmi schopný manažer, lesní odborník, který byl schopen za pouhé tři roky zvrátit ekonomiku. Drasticky snížil výdaje. Chybějící příjmy z těžby dřeva, které prostě není, nahradil příjmy z jiných činností. Městské lesy začaly např. lépe hospodařit se sazenicemi pěstovanými v lesní školce, nově prodávat palivové dříví, výhodněji pronajímat své nemovitosti, či čerpat některé nové dotace. Díky opatřením zavedeným odvolaným ředitelem Ing. René Binarem byly lesy schopny udržet se sice bez zisku, ale také bez ztráty a nutnosti dotace města.

Po čtyřech letech (2010-2014), kdy jsem měla na radnici jako náměstkyně primátora Městské lesy ve své kompetenci a kdy jsem mluvila s celou řadou lesních odborníků, akademiků i praktiků, a také osobně navštívila velmi dobře fungující Lesy města Brna, a.s., si dovolím tvrdit, že opavské městské lesy nemusí město dotovat! Má to ovšem velmi přesné podmínky: organizace Městské lesy musí být řízena odborníkem a schopným manažerem, který les velmi dobře zná, respektuje jej a ubrání před celou řadou „vlčáků“, kteří by chtěli mít z dvoutisícihektarového majetku prospěch do své vlastní kapsy.

10153022_10200767155061516_1388062425_nOd roku 1991 přinesly lesy Opavě za vytěžené dřevo do rozpočtu téměř čtvrt miliardy korun

O problematice Městských lesů Opava se dočtete také v těchto  starších článcích:

Vyjádření zastupitelů Zelená pro Opavu k „odvolávání“ ředitelů městských organizací

Když se kácí les, lítají miliony