Respektujeme právo rady města, potažmo koalice rozhodovat do příštích voleb nebo min. do rozpadu koalice o směřování městských společností. Ale vzhledem k tomu, že drtivá většina radních je ve funkci 5 měsíců a o závažných rozhodnutích ve společnostech města se hlasovalo bez řádných podkladů, jen na základě ústních informací, chtěli jsme se na mimořádném jednání zastupitelstva jen zeptat… Myslíte si také, že by radní měli znát odpovědi na tyto otázky a seznámit s nimi veřejnost? Místo odpovědí přicházejí pouze osobní útoky na naše dvě zastupitelky, přestože mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno 14 zastupiteli a 4 opozičními kluby zastupitelů.2015-04-18 Odvolaní ředitelé