Skip to Content

Blog

V poslední době, se v souvislosti s probíhající demolicí výškové administrativní budovy za obchodním centrem „Slezanka“, mezi občany často hovoří o tom, co má na jejím místě a v těsném okolí vzniknout. Nejčastěji se přitom mluví o výstavbě dalšího obchodního centra, které má na základě smlouvy z doby působení primátora Stanjury vystavět developerská společnost Crestyl. Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 18. února 2015

Začátkem tohoto roku proběhlo ve Straně zelených hned několik vnitrostranických voleb, ve kterých byly do předsednických funkcí zvoleny ženy. Pokračujte

Podle harmonogramu schváleného v prosinci, se mělo první letošní zastupitelstvo konat až začátkem března. Současná koalice ovšem s neustálou změnou nemá problém a tak se na tomto mimořádně svolaném zasedání zastupitelstva měnilo hned několik rozhodnutí schválených zastupitelstvem jen o měsíc dříve. Toto mimořádné zastupitelstvo s několika málo body svolal primátor Víteček (ANO) na 26. ledna na 15 hod. Na odpolední zasedání se přišlo, kupodivu a navzdory tvrzení koalice, podívat tolik občanů, že si ani neměli kam sednout a museli zůstat stát. Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 20. ledna 2015

Podle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 82 b) „má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.“ Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 12. ledna 2015

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2015, a to zejména hlasy koalice (ANO 2011, KDU-ČSL, Změna pro Opavu, ODS a Starostové a občané městských částí SMO). Zastupitelé Zelené pro Opavu schválení tohoto rozpočtu nepodpořili, protože neodpovídá základním potřebám našeho města a ve svém důsledku způsobí omezení služeb velmi důležitých pro občany. Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 31. prosince 2014

Je Silvestr a tak vám přinášíme top 10 nejlepších výroků z 2. zasedání opavského zastupitelstva, které se konalo 15. 12. 2014. Pokračujte

13. listopadu 2014 si ANO 2011 Opava napsalo na své facebookové stránky: „Téměř dvousetmiliónová sekyra města jako pozůstatek minulého hospodaření magistrátu zdánlivě nemá řešení. Bude se muset šetřit a škrtat...“ Ukázalo se, že „dvousetmiliónová sekyra“ není vlastně sekyra, jak přiznala 1. náměstkyně primátora S. Bierhausová (ANO) pro Opavský a hlučínský deník. A taky se ukázalo, že škrtat a šetřit se určitě nebude na odměnách zastupitelů. Na 2. zasedání opavského zastupitelstva dne 15. 12. 2014 jsem předložila návrh, který – pokud by byl schválen – mohl přinést v rozpočtu města úsporu ve výši okolo 270.000,-Kč ročně. Pro tento návrh hlasovalo jen 6 z 38 přítomných zastupitelů – všichni zastupitelé za Zelenou pro Opavu a tři zastupitelé za ČSSD. Pokračujte

Druhé zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 15. prosince a to, i přes protesty opozice, už od 9 hodin ráno. Hlavním bodem programu posledního zasedání v roce byl již tradičně rozpočet města na rok následující. Pokračujte

Otázka: „Podle jakého kritéria jste vybrali pro oddávání mě, která s tím nemám žádné zkušenosti, a ne Pavlu Brady, která byla předsedkyní komise pro občanské obřady čtyři roky a aktivně oddávala?“
Odpověď: „Výběr byl individuální.“
Otázka: „Jaká individuální kritéria jste zohlednili?“
Odpověď: „Bez komentáře.“
Tento rozhovor opravdu proběhl. A to ve středu 26. 11. 2014 na půlhodinovém jednání nové komise pro občanské obřady. Otázky jsem kladla já, odpovědi „poskytli“ radní Simona Horáková (ANO) a Marek Veselý (ODS).
Pokračujte

Každý rok na mě pravidelně s výročím sametové revoluce padne určitá nostalgie, vracejí se mi vzpomínky, pocity, rekapituluji. Letos je to vše jaksi umocněno. Možná díky 25 letům, které mě dělí od té 17-ti leté maturantky, před kterou se listopadovými událostmi otevřely, právě včas, nečekané možnosti a celý svět. Anebo ze smutku, že se v průběhu čtvrtstoletí z naší společnosti nenávratně vytratila ta nádherná atmosféra sametově revolučních dní plná naděje, lásky a sounáležitosti. Pokračujte