Skip to Content

Blog

Přístupem pro stavební zásahy do území (změny dokončených staveb, stavby i novostavby) má být pokora a sebevědomí. Pokora vůči hodnotné a určující stávající zástavbě (lokální i celoměstské architektonické a urbanistické dominanty), kdy nová stavební řešení mají vycházet z konkrétního místa a jeho charakteru. Nové stavby nemají být realizovány na úkor dominant (jejich fyzickou likvidací, nebo narušením pohledových a kompozičních souvislostí), ale mají být jejich doplněním.  Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 29. srpna 2014
  • Zelená pro Opavu
  • 29. srpna 2014

Nápad nápadů

Je to už nějaký ten pátek, co mají občané našeho města možnost kontaktovat (spíše upozorňovat) úřad na nějaké nepravosti, které se vyskytly ve městě. "Bonz" číslo, tak jsem si ho do mobilu uložil já. Ale přiznám se, že byť zastupitel, nikdy jsem ho nevyužil. Ale abych jen nerýpal do něčeho, co jistě stálo kus práce, mám pro naše občany nové řešení, které je možná i o něco lepší a přizpůsobivější: www.NapadyProOpavu.cz. Pokračujte