Skip to Content

Blog

 • Zelená pro Opavu
 • 8. dubna 2017

Na mnoha místech České republiky se v sobotu 8. dubna konal již tradiční jarní úklid černých skládek. Opavští Zelení se k akci Ukliďme svět – Ukliďme Česko, přidali již potřetí. Pokračujte

Vrátíme život do centra města! Budeme dobří hospodáři! Vyřešíme Slezanku! Vytvoříme kompetenční mapu, aby byla jasná odpovědnost ... Připadají vám tato hesla povědomá? Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 3. března 2015
 • Zelená pro Opavu
 • 3. března 2015

Budoucnost dopravy v Opavě

Podle mnoha anket považují občané Opavy dopravní situaci za jeden z největších problémů města. Přesto se veřejná projednávání Plánu udržitelné městské mobility nesetkala s větším zájmem veřejnosti. A je to škoda. Jedná se o velmi podnětnou studii. Dovolím si proto milého čtenáře seznámit s několika postřehy. Pokračujte

V poslední době, se v souvislosti s probíhající demolicí výškové administrativní budovy za obchodním centrem „Slezanka“, mezi občany často hovoří o tom, co má na jejím místě a v těsném okolí vzniknout. Nejčastěji se přitom mluví o výstavbě dalšího obchodního centra, které má na základě smlouvy z doby působení primátora Stanjury vystavět developerská společnost Crestyl. Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 8. října 2014

Předvolební kampaň je většinou o velkých slibech a ještě větší kritice, kterou se strany navzájem častují. Bylo by proto dobré připomenout, že je tady i řada dobrých věcí, které se koalici SOS pro Opavu-ČSSD, resp. zastupitelstvu, povedly zařídit. Zmíníme se alespoň o některých.  Pokračujte

 • Zelená pro Opavu
 • 8. října 2014
 • Zelená pro Opavu
 • 8. října 2014

Interaktivní web přináší dobré nápady pro Opavu

 • Veřejný prostor

O stránkách Nápady pro Opavu jsme vás už informovali. Po několika týdnech provozu na nich evidujeme pět desítek postřehů a námětů jak zlepšovat kvalitu veřejného prostoru. I na detailech záleží! Všemi náměty se zabýváme, některé jsme už zařadili do našeho programu. Podívejte se na několik tipů.  Pokračujte

Důležitým faktorem pro dlouhodobý, stabilní a perspektivní rozvoj města je jeho živé centrum. Ačkoliv Opava (na rozdíl od Ostravy) není výrazněji postižena fenoménem umrtvování centra, je nanejvýše vhodné podívat se na jeho příčiny, aby mu bylo možno předejít.  Pokračujte

Vylíčit vztah k zahrádkaření tak barvitě, s humorem a nadšením, jako to udělal ve své knize Zahradníkův rok Karel Čapek, nedokážu. Přesto si dovolím napsat pár postřehů, proč pokládám tento koníček za nejenom lákavý, ale také užitečný.  Pokračujte

Při návštěvě Pekingu v roce 2007 mne velmi zaujal společenský život obyvatel v městských parcích. Tato území jsou využívána nejen k setkání s přáteli a známými, ale i k plnohodnotnému společenskému životu. Pokračujte

Před více než sto lety vyslovil jeden z nejslavnějších architektů první poloviny 20. století, F. L. Wright, názor, že v architektuře je potřeba dosáhnout pomyslného „rozbití krabice“, tj. v maximální míře odstranit rozdíl mezi interiérem a exteriérem. Jsem si jist, že obdobný přístup by měl platit i ve vztahu k veřejným prostranstvím ve městě. Každé takové místo by mělo mít jasně definovaný účel a dle něj být navrženo.  Pokračujte