Skip to Content

Blog

V poslední době, se v souvislosti s probíhající demolicí výškové administrativní budovy za obchodním centrem „Slezanka“, mezi občany často hovoří o tom, co má na jejím místě a v těsném okolí vzniknout. Nejčastěji se přitom mluví o výstavbě dalšího obchodního centra, které má na základě smlouvy z doby působení primátora Stanjury vystavět developerská společnost Crestyl. Pokračujte

Důležitým faktorem pro dlouhodobý, stabilní a perspektivní rozvoj města je jeho živé centrum. Ačkoliv Opava (na rozdíl od Ostravy) není výrazněji postižena fenoménem umrtvování centra, je nanejvýše vhodné podívat se na jeho příčiny, aby mu bylo možno předejít.  Pokračujte

Železniční trať z dnešní stanice Opava-východ do Jakartovic (původně až do Horního Benešova) je mezi milovníky železnice právem považována za nejkrásnější na Opavsku. Důvod pro toto tvrzení je nasnadě. Žádná jiná stávající trať vedoucí z Opavy neprochází tak rozmanitou a krásnou přírodou.  Pokračujte

Vylíčit vztah k zahrádkaření tak barvitě, s humorem a nadšením, jako to udělal ve své knize Zahradníkův rok Karel Čapek, nedokážu. Přesto si dovolím napsat pár postřehů, proč pokládám tento koníček za nejenom lákavý, ale také užitečný.  Pokračujte

Při návštěvě Pekingu v roce 2007 mne velmi zaujal společenský život obyvatel v městských parcích. Tato území jsou využívána nejen k setkání s přáteli a známými, ale i k plnohodnotnému společenskému životu. Pokračujte

Před více než sto lety vyslovil jeden z nejslavnějších architektů první poloviny 20. století, F. L. Wright, názor, že v architektuře je potřeba dosáhnout pomyslného „rozbití krabice“, tj. v maximální míře odstranit rozdíl mezi interiérem a exteriérem. Jsem si jist, že obdobný přístup by měl platit i ve vztahu k veřejným prostranstvím ve městě. Každé takové místo by mělo mít jasně definovaný účel a dle něj být navrženo.  Pokračujte

Přístupem pro stavební zásahy do území (změny dokončených staveb, stavby i novostavby) má být pokora a sebevědomí. Pokora vůči hodnotné a určující stávající zástavbě (lokální i celoměstské architektonické a urbanistické dominanty), kdy nová stavební řešení mají vycházet z konkrétního místa a jeho charakteru. Nové stavby nemají být realizovány na úkor dominant (jejich fyzickou likvidací, nebo narušením pohledových a kompozičních souvislostí), ale mají být jejich doplněním.  Pokračujte