Podle mnoha anket považují občané Opavy dopravní situaci za jeden z největších problémů města. Přesto se veřejná projednávání Plánu udržitelné městské mobility nesetkala s větším zájmem veřejnosti. A je to škoda. Jedná se o velmi podnětnou studii. Dovolím si proto milého čtenáře seznámit s několika postřehy.

Fakta

  • Do roku 2040 vzroste počet osobních automobilů v Opavě o 36 procent.
  • Využívání městské hromadné dopravy klesá o 3 procenta ročně.
  • Tranzitní doprava tvoří v Opavě jen kolem 10 procent celkové dopravní zátěže.
  • Proto podle dopravního modelu nepovede samotná výstavba severního obchvatu k zásadnímu poklesu dopravy ve městě – výrazně se odlehčí ulici Vrchní a na obchvat se převede větší část nákladní dopravy, ale pokles celkového množství automobilů na hlavních tazích nebude příliš výrazný.

alt

Návrhy

Plán udržitelné městské mobility přichází s řadou opatření pro zlepšení dopravní situace ve městě. Jmenujme několik nejzajímavějších.

  • Redukce počtu pruhů na ulici Těšínská ze čtyř na dva.
  • Redukce počtu pruhů na ulici Praskova ze čtyř na dva.
  • Převedení značné části města do zóny 30.
  • Vybudování cyklopruhů na radiálách (Těšínská, Olomoucká, Krnovská).
  • Zajištění bezpečného přecházení pěších úpravami přechodů (Olomoucká před nemocnicí, Těšínská, Praskova).

Budoucnost

Ukazuje se, že spoléhat na obchvat jako na jediné samospásné řešení se nemusí vyplatit – bez dalších opatření bude i s ním dopravní zátěž dále růst. Jako Strana zelených podporujeme všechny návrhy, které z pomyslného piedestalu dopravy sesazují automobil a staví na něj člověka. Podoba dopravy ve městě přitom není pouze v rukách politiků, kteří budou rozhodovat o realizaci navržených opatření. Podílíme se na ní i my všichni svým chováním.

Proto: choďte pěšky, jezděte na kole, využívejte veřejnou hromadnou dopravu, nakupujte zboží, které nemuselo cestovat z velké dálky. A když už chcete nebo musíte používat automobil, buďte přitom alespoň ohleduplní ke svému okolí.

P. S.: A přijďte na další projednávání Plánu udržitelné městské mobility. Více najdete na http://mobilita-opava.cz.