Ve třinácti dílech našeho seriálu jsme vám přiblížili, co se dělo na radnici v posledních čtyřech letech. Od těžkých začátků nečekaných vítězů voleb přes různé problémy a spory jsme dospěli až k bodu, v němž Opavu a její organizace předáváme. Vysvědčení nám napíšete Vy. 

Neměli jsme ambice předložit vyčerpávající seznam úspěchů, neúspěchů a šarvátek, které politika nevyhnutelně přináší. To by vydalo na telenovelu, navíc pěkně nudnou. Popsali jsme jenom kauzy, na něž se nás lidé nejčastěji ptali. Uváděli jsme ověřitelná fakta a snažili se vyvarovat domněnek a konspiračních teorií.

Pokud navzdory všemu naše vzpomínky nejsou úplně objektivní, omlouváme se. V opavském politickém rybníčku jsme přece jen namočení až po uši. Přesto jsme přesvědčeni, že naše verze je mnohem bližší realitě, než jak ji popisovala a popisují místní média. Není to výraz zášti vůči nezávislému tisku. V Opavě, bohužel, nezávislý tisk nemáme. Za poznámku stojí i to, že v seriálu zmiňovaní (chcete-li, napadení) nepublikovali, pokud víme, žádné věcné protiargumenty.

Víme, jak se občanům politické hašteření zajídá. Proč jsme mu tedy dali prostor na úkor křížovek či chutných receptů? Protože spory jsou nedílnou součástí politického provozu. Rozpor mezi předvolební euforií a realitou volebního období je obrovský. Dobíhá šesté demokratické volební období. Uvěříme, že od sedmého se už bude dělat politika bez tápání, chyb a poklesků? Snad – bude-li se dělat bez lidí.

Kandidáti známí a neznámí

Nejcennější statkem současnosti jsou informace, nejcennějším statkem voliče jsou informace o kandidátech. Odkud se vzali, co umějí, jak se ve veřejném dění angažují, v čí prospěch? V seriálu jsme hodně psali o tom, co jsme dělali a udělali. Někdo nám vyčítal, že prudíme, chlubíme se a natřásáme, jiný, že lakujeme neúspěchy narůžovo. Každopádně jsme voličům nabídli nesouměřitelně větší porci informací o sobě a vlastním směřování než subjekty, jejichž kandidáti pouze slibují, že bude líp. Jistě, to si přejeme všichni. I my jsme před čtyřmi lety chtěli totéž. Byla už ale za námi čtyřletá práce v zastupitelstvu a dlouholetá občanská angažovanost. Tu u mnoha spoluobčanů, kteří aspirují rovnou na primátorský post, neznáme a nevidíme.

Jako zřejmě jediní z exponentů dosluhujícího vedení se hlásíme k výsledkům koalice SOS pro Opavu-ČSSD. Neutíkáme před odpovědností. I my můžeme říct, že nás politika nebaví a zdržuje od našich profesí. Ale nechceme se dívat, jak se pracně otevřená radnice — nedejbože — zase pomalu zavírá a stává záložnou podnikavých jedinců.

Dejte nám Zelenou!

Po čtyřech letech drsné školy jsme vybaveni znalostmi o stavu a chodu města. Pokud nás ve volbách podpoříte, budeme pokračovat tak, jak nás znáte. Snad už bez tolika kotrmelců, určitě však bez postranních úmyslů a touhy využít svých funkcí k osobnímu prospěchu. Není to naivní víra ani předvolební slib: korupci, klientelismus a rozhazování veřejných prostředků mezi našimi prohřešky prostě nenajdete. Tato zásadní změna na Hlásce už proběhla.

Vážení voliči a voličky, dejte nám znovu Zelenou!

Další články autorky/autora