Předvolební kampaň je většinou o velkých slibech a ještě větší kritice, kterou se strany navzájem častují. Bylo by proto dobré připomenout, že je tady i řada dobrých věcí, které se koalici SOS pro Opavu-ČSSD, resp. zastupitelstvu, povedly zařídit. Zmíníme se alespoň o některých. 

1. Transparentní zakázky: město šetří desítky milionů

Veřejné zakázky se začaly opravdu veřejně soutěžit, každá firma má možnost se o ně ucházet. Např. do soutěží o stavební zakázky se dnes hlásí i 15 firem a jejich cena často klesne až o 40 %. Město šetří miliony a předchází podezřením z korupce. Všechny uzavřené smlouvy jsou zveřejňovány na webu.

2. Stabilizace finanční situace: městský dluh klesá

V roce 2010 dosahovalo zadlužení města půl miliardy korun a strmě narůstalo. Dnes je jen o málo menší, trend je ale opačný a zadlužení se už třetím rokem snižuje (více v našich novinách na str. 3). A nebylo ani nutné prodávat městský majetek. Ještě není vyhráno, budoucí vedení města to ale bude mít jednodušší.

3. Úspory pro město i domácnosti: nákup energií na aukcích, energetický management

Nové technologie umožnily městu nakupovat energie (plyn a elektřinu) centrálně, a to nejen pro město, ale i pro domácnosti. Cena za energie se soutěží. Město tak ušetří v řádu milionů, domácnosti v řádu tisíců korun ročně. Na magistrátu a v městských organizacích jsme zavedli energetický management budov. To jsou další úspory o ohledy na stav ovzduší.

4. Vylepšený systém: výkonnější sociální služby

Kladli jsme důraz na sociální služby a jejich nabídku. Nastavili jsme podrobnější hodnocení žádostí o sociální granty a navýšili finance. Kvalitu poskytovaných služeb zjišťujeme již dva roky monitoringem, který nám pomáhá při rozdělování peněz. Právě realizujeme projekt komunitního centra pro zdravotně postižené. Připravujeme rozšíření služeb pro seniory.

5. Úspory a ekologie: zateplení mateřských a základních škol

Stav mateřských a základních škol byl velmi zanedbaný. Docházelo k velkým ztrátám tepla, v některých případech už byla ohrožena i bezpečnost samotných dětí. I přes omezený rozpočet se podařilo každý rok zateplit či opravit některou ze škol (ZŠ Šrámkova, ZŠ Englišova, MŠ 17. listopadu apod.). Další školy opravy čekají.

6. Úspory, ekologie a vzhled města: rekonstrukce, zateplení a fasády domů

Nájemní byty v centru Opavy patří městu. Byly postaveny kolem roku 1960 a od té doby se do nich prakticky neinvestovalo. Jejich stav byl tristní, také kazil vzhled historického centra Opavy. Po velkém úsilí se podařilo zrekonstruovat a zateplit některé fasády na Horním náměstí a na ulici Mezi Trhy. Připravují se projekty na zateplení dalších domů na Dolním a Horním náměstí, v ulicích Mezi Trhy a Hrnčířské. Zateplení a výměna oken byla provedena také v penzionu pro seniory na Rolnické ulici.

7. Plynulejší doprava: dokončený jihovýchodní obchvat, oprava ulic

Zatímco se mluví o severním obchvatu, celkem nenápadně byl  dokončen jihovýchodní obchvat města, který pomohl zlepšit dopravní situaci v centru a v Kylešovicích. Podařilo se opravit také ulice Jánskou, Bíloveckou a Boženy Němcové.

8. Ozdoba města: farmářské trhy

Tvrdilo se, že o trhy nebude zájem, protože není toho, kdo by na nich prodával. Dnes zdobí farmářské trhy již čtvrtým rokem Dolní náměstí, oživují centrum a umožňují nákup mnoha výpěstků a výrobků místních zemědělců a živnostníků.

9. Zdravější životní prostředí: nová zeleň, nové granty a přírodní zahrady ve školách

V průběhu posledních tří let byly připraveny a zrealizovány projekty přírodních zahrad u řady mateřských a základních škol ve městě a v městských částech. Zahrady nabízejí dětem inspirativní prostředí pro hry i poznání. V ekologické výchově dětí a mládeže bylo město vůbec velmi aktivní. Nové environmentální granty pomohly realizovat řadu užitečných projektů. V centru pozornosti byla i péče o stávající a novou veřejnou zeleň, ve městě i za městem přibylo (a letos ještě přibude) mnoho vysazených stromů.

10. Lepší financování sportu: více peněz pro mládež a veřejná sportoviště

Systém financování mládežnického sportu byl nevyhovující. Říkalo se, že více peněz získá ten s lepšími kontakty. Proto byl zaveden poukázkový systém, který mládežnické oddíly podporuje podle toho, kolik mají aktivních členů. Celkově se finanční podpora mládežnického sportu zvýšila. Byla opravena a zrekonstruována řada nevyhovujících školských sportovišť – hala ZŠ Mařádkova, tělocvična ZŠ Otická, sportoviště ZŠ Englišova, sportoviště ZŠ Kylešovice a hřiště ZŠ Vrchní. Byla vybudována řada nových, veřejnosti přístupných sportovišť jako skatepark, diskgolfové hřiště u Stříbrného jezera, cvičební prvky pro dospělé v Kateřinkách nebo fitness zóna v Městských sadech.

Další články autorky/autora