Lidská paměť je krátká a vybíravá. Pojďme si v úvodu našeho seriálu o fungování města v končícím volebním období připomenout, jak vypadala opavská politická scéna před posledními komunálními volbami na podzim 2010. 

V čele města stál osmým rokem primátor Zbyněk Stanjura (ODS). Radnici řídil s podporou náměstka Pavla Mališe (ODS), který ve své funkci završoval dvanáctý rok. Dalším náměstkem primátora byl tehdy Jaroslav Horák (ČSSD). Významnou figurou opavské politiky zůstával bývalý dlouholetý náměstek a poslanec Václav Klučka (ČSSD). Velká koalice ODS-ČSSD vládla za podpory několika menších stran od roku 1994.

Dlouhému období bez vlivu opozice odpovídaly osobní vazby a politické praktiky. Představitelé opavské radnice byli během let stále méně ochotni komunikovat a brát ohled na názory a zájmy občanů. Ignorovali také názory opozičních zastupitelů. Některým z nich nebyla umožněna ani účast v komisích a výborech města. Do čela kontrolního a finančního výboru, který má ze zákona kontrolovat činnost zastupitelstva, byli jmenováni výhradně koaliční zastupitelé, bez zájmu problémy otevírat a řešit. Radnice (ne)komunikovala prostřednictvím Jana Šindlera, bývalého kriticky vystupujícího novináře, nyní svými bývalými kolegy titulovaného „mluvčí, který nemluví“. Neexistovaly pravidelné tiskové konference ani setkání s občany. Většina projektů se veřejnosti neprezentovala vůbec, nebo až ve chvíli, kdy o nich bylo rozhodnuto. Webové stránky města vynikaly nepřehledností a nedohledatelností mnoha důležitých informací.

Samozřejmě ne všechno bylo špatně. Radnice se pod vedením primátora Zbyňka Stanjury profesionalizovala, připravila velké množství projektů a získala pro město miliardy korun z evropských dotačních titulů. Bohužel většina těchto peněz směřovala do ne zcela zdůvodněných projektů, jakými byly stamilionové rekonstrukce Obecního domu, Domu umění či kulturního domu Na Rybníčku. Vznikly působivé až okázalé prostory, které dnes svým uspořádáním komplikují provoz a neúměrnými náklady zatěžují městský rozpočet. Tehdejší poměry ilustruje skutečnost, že zakázku na rekonstrukci Obecního domu získala společnost Metrostav, v níž jako vysoce postavený manažer figuroval radní Marek Veselý (ODS), zakázku na rekonstrukci Rybníčku zase společnost Hochtief, ve které byl manažerem radní David Horák (ČSSD).

Dalším sporným a veřejností diskutovaným projektem byla koupě a záměry na využití obchodního centra Slezanka. Investice v hodnotě 270 milionů korun, nejen podle mých znaleckých odhadů předražená nejméně o 100 milionů korun, byla navíc hrazena z úvěru, který bude město splácet ještě mnoho let.

Mezi těmito smělými investicemi nezbývalo mnoho peněz na opravy škol, školek, bytových domů nebo městských objektů sloužících poskytovatelům sociálních služeb. Městské budovy, pokud nebyly rozprodány, zůstávaly v neutěšeném stavu.

Chování koalice ODS-ČSSD vyústilo v komunálních volbách 2010 ve výrazné vítězství sdružení SOS pro Opavu. O dramatickém povolebním vyjednávání nováčků s matadory se dozvíte ve druhém dílu našeho seriálu.

Další články autorky/autora