Při návštěvě Pekingu v roce 2007 mne velmi zaujal společenský život obyvatel v městských parcích. Tato území jsou využívána nejen k setkání s přáteli a známými, ale i k plnohodnotnému společenskému životu.

Viděl jsem tam obyvatele hrající stolní hry a lidi, kteří hráli na hudební nástroje, jiné lidi tančící místní tance, cvičící taiči nebo obřími štětci malující na dlažbu tradiční čínskou kaligrafii. Celý tento „parkový život“ působil nesmírně přirozeným a bezprostředním dojmem.

Domnívám se, že i občané Opavy si zaslouží prostor, který jim umožní aktivně relaxovat ať tradičním, nebo i originálním způsobem. V našem městě se pro takový účel hodí nejlépe Městské sady, navazující území směrem ke Stříbrnému jezeru a jeho okolí. V budoucnu by celý tento prostor mohl být vzájemně propojen v jeden velký celek, jako mozaika sestávající z jednotlivých segmentů území s jasně vymezenou a navzájem se nerušící náplní. Základ by byl tvořen již dnes dobře fungujícími a v současnosti budovanými částmi (fotbalový stadion, víceúčelová hala, koupaliště, dětská hřiště, stezky pro chodce i in-line bruslaře, broukoviště, hřiště pro discgolf, posezení podél náhonu), které by doplnily nové prvky na zatím nevyužívaných a zanedbaných územích.

Nová náplň těchto prostranství by měla být volena ve spolupráci s občany, s cílem vytvořit bohatou a pestrou nabídku pro jejich vyžití, kdy jednotlivá prostranství by na sebe měla tematicky a funkčně navazovat (např. oblast pro vyžití dětí, klidová oblast, oblast přírodního charakteru, oblast sportovišť). Mezi nové atraktivity by tak mohlo patřit např. vymezené prostranství pro cvičení taiči, falun gong, jógy a meditace, pro pořádání pikniků, stolních her, ohrazeného prostoru pro volný pohyb psů nebo rozšíření fitness zóny.

Přírodní charakter Stříbrného jezera by měl zůstat zachován, a to v souladu s plánem na jeho již dlouhodobě plánovanou revitalizaci. Součástí tohoto plánu má být i vybudování nového mostu a cesty pro pěší mezi Městskými sady a „sádrákem“ jako důležitého prvku pro dobře fungující a bezpečné propojení jednotlivých částí území. Obnova celého území by tak svým pojetím neměla být jen jednorázovou akcí, ale dlouhodobým projektem živého území, které je přitažlivé, naplňující a aktuální pro většinu obyvatel města.

Další články autorky/autora