Přiznám se k jedné věci: vždy netrpělivě vyhlížím ve své schránce Hlásku. Těším se nejen na zajímavé články o dění ve městě, ale i na odpověď, kterou primátor Martin Víteček (už ne ANO2011), nebo resp. jeho mediální poradce Martin Petrásek, vymyslí jako reakci na náš článek.

Vedení města poskytlo všem čtyřem opozičním stranám prostor v Hlásce, a to v rozsahu 2000 znaků v každém jednotlivém čísle, což je asi 1/3 stránky v celkově až 40-stránkovém městském zpravodaji. Sami pro sebe si zabrali místo na odpověď v rozsahu 1500 znaků, přestože pro svá vyjádření mají celý zbytek Hlásky. Co je ještě zajímavější, opozice musí poslat svůj článek do uzávěrky, která je vždy 12. den předchozího měsíce, ale odpověď vedení nikdo opozici nezasílá. Tu si můžeme přečíst, až když máme Hlásku v ruce. Pokud jsou v ní nepravdivé informace, jak už tomu v jednom článku bylo, nedočkáme se omluvy, ani když k tomu primátora na zastupitelstvu vyzveme.

Když duo Víteček-Petrásek odpověď nedokáže vymyslet, nezveřejní náš článek vůbec a později ho z důvodu údajného „konfliktu se zákonem“ zcenzuruje a ještě na něj napíše odpověď, kterou po 3 měsících konečně dalo dohromady.

V nejnovější – prosincové – Hlásce si můžete přečíst náš článek shrnující rok koalice na radnici. Nechtěli jsme být jen negativní, ale po pravdě, i když jsme se opravdu snažili, bylo dost těžké najít něco, co se povedlo nebo za co by se radnice dala pochválit. Primátor Víteček si to ale nemyslí a ve své odpovědi píše: „…naše odpověď [má] 1500 znaků. Vyjmenovávat v takovém prostoru všechny úspěchy by bylo obtížné. Takže se omezíme jen na následující konstatování – kupodivu nás tato agresivní a neobjektivní kritika zastupitelského klubu Zelená pro Opavu těší. Vidíme věci z jiného úhlu pohledu, a to nám pomáhá dělat je lépe. Děkujeme.“

Tato skutečně dětinská reakce na náš článek vyvolává jednu podstatnou otázku: Pokud má již zaniklá opavská organizace hnutí ANO tak obrovské úspěchy, že se nevejdou do 1500 znaků, proč je nepublikuje na svých webových a facebookových stránkách? Když se na tyto stránky podíváte, najdete tam prakticky jen pozvánky na akce města nebo informace o úspěších bývalého vedení (např. všechny rekonstrukce škol a školek byly připraveny za minulého vedení), příp. státu nebo kraje (výstavba obchvatu).

Naprosto ale s primátorem souhlasím, že vidíme věci z jiného úhlu, což se ukázalo v nedávné kauze Slezského divadla Opava. Na to, že vyměnit ředitele v konečně stabilním a po všech stránkách dobře fungujícím Slezském divadle je riskantní, jsme poukazovali už na zastupitelstvu v dubnu 2015. Po kontroverzním výběrovém řízení, odchodu ředitele Jindřicha Paskera a nástupu Karla Drgáče do čela divadla jsme už od začátku upozorňovali na jeho nestandardní kroky.

Primátor Víteček stál neochvějně za panem Drgáčem až do konce, i když petici proti němu podepsalo 130 ze 170 zaměstnanců divadla a o porušování kolektivní smlouvy ředitelem byl osobně ve své kanceláři informován dokonce i předsedy tří profesních organizací. Primátor ignoroval také nehospodárné nakládání ředitele Drgáče s rozpočtem SDO, kdy si z peněz divadla například hradil právní služby kanceláře Hulva & Partners nebo si objednal externí audit, přestože město disponuje svým kontrolním odborem. Nejenže ignoroval. Když jeho náměstkyně Simona Bierhausová navrhla poslat do divadla městské kontrolory, primátor to odmítl. Zastupitelstvo na svém posledním jednání v listopadu 2015 schválilo oba návrhy klubu Zelená pro Opavu, tedy to, aby rada okamžitě odvolala Karla Drgáče z funkce a také to, aby orgány města zkontrolovaly hospodaření SDO v době, kdy ho K. Drgáč vedl. Můžeme jen doufat, že díra v rozpočtu není moc velká.

Nelze se pak divit, že schopnostem pana Martina Vítečka řídit toto město, už nevěříme.

Další články autorky/autora