Založení školek pro děti mladší tří let plánuje snad každý, kdo se uchází o vstup na radnici. Není divu, děti jsou naše budoucnost a školky v Opavě stále chybí. Jak je to ale s realizací? Je opravdu tak jednoduchá? 

Narozené dítě je naprosto závislé na svých rodičích. Teprve ve věku dvou let se začíná osamostatňovat a získávat základní dovednosti. Období velmi specifické pro jeho potřeby je také velmi náročné na jeho výchovu a postupné začleňování do kolektivu. Pro ně je třeba vytvořit specifické podmínky. Na množství dětí v jednotlivých ročnících je přitom nutno pružně reagovat a přizpůsobovat mu kapacitu mateřských škol. Naštěstí počty zájemců se zjistí už při zápisu, takže na přípravu je jistý čas k dispozici. Vzhledem k množství dětí a kapacitním možnostem půjde spíše o jednotlivá oddělení či třídy stávajících mateřských škol.

Dále je třeba zajistit vzdělané pedagogy, kteří znají potřeby dítěte v tomto citlivém věku, mají dostatečné znalosti o hygieně, výživě, základní povědomí o zdraví a nemoci atd. Výchovně-vzdělávací programy pro běžné mateřské školy vycházejí z příslušných zákonných norem. U nejmenších dětí je však mnohem důležitější než u těch starších soustředit se na ně jako na jedince, nikoliv na členy kolektivu, ve kterém se ještě nedokážou pohybovat. Je nutný velmi individuální přístup a práce v malých skupinkách. Pouze v nich je možno sledovat a rozpoznávat fyzické i psychické potřeby každého jednotlivého dítěte. Je třeba individuálně vybírat také činnosti a hry. Jen tak lze děti motivovat, rozvíjet a učit.

Je tedy třeba počítat i s vyššími finančními nároky školek pro nejmenší. Současně je nezbytné zajistit jejich dostupnost i pro rodiny s nižšími příjmy. Zohlednit a vyřešit všechna uvedená úskalí je ale jediný způsob jak dítěti ve školce zajistit plnohodnotný rozvoj a umožnit jeho rodičům, aby se mohli věnovat práci a ekonomickému zajištění své rodiny.