Skip to Content

Blog

Naše město v současné době vlastní a poskytuje nájemní bydlení v 540 nájemních bytech. Převážně se jedná o domy postavené v 50. až 60. letech 20. století, které se nacházejí zejména v historickém centru Opavy. Město jako vlastník před rokem 2010 do bytového fondu téměř neinvestovalo, a technický stav nemovitostí i vybavení bytů tomu odpovídá.  Pokračujte

Koaliční dohoda mezi SOS pro Opavu a ČSSD byla podepsána a už se čekalo jen na to, až dosluhující primátor Zbyněk Stanjura svolá ustavující jednání nového, z voleb vzešlého zastupitelstva. Zvolil pro ně nejzazší možný termín.  Pokračujte

Bylo to nečekané vítězství. V komunálních volbách 2010 dali občané SOS pro Opavu přes 28 % hlasů a do zastupitelstva poslali hned 17 našich kandidátů. ČSSD skončila s necelými 18 % a 11 zastupiteli na druhém místě. Výrazně ztratila ODS: získala jen polovinu hlasů a ztratila polovinu mandátů ve srovnání s volbami v roce 2006.  Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 10. září 2014

Zeleň ve městě je až překvapivě sporné téma. Vedle většiny lidí, kteří si představují ideální město jako plné stromů zlepšujících kvalitu ovzduší a zkrášlujících veřejný prostor, se vždy najde i řada odpůrců, kterým vadí, že stromy (obvykle ty před jejich domem) stíní a padá z nich listí. Provozovatelé inženýrských sítí by pak asi byli nejraději, kdyby ve městě nerostly vůbec žádné stromy. Slibovat tedy masivní výsadby zeleně v centru města by znamenalo neříkat celou pravdu.  Pokračujte

Jak bude vypadat Opava za šest let? Jaké zde bude životní prostředí? Jaké výzvy před námi stojí? Pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímají, bude pro vás nejlepší seznámit se se strategickým plánem města. Jako vedoucí pracovní skupiny životní prostředí jsem povinen představit vám budoucnost právě v této oblasti. Co nás tedy čeká?  Pokračujte

Lidská paměť je krátká a vybíravá. Pojďme si v úvodu našeho seriálu o fungování města v končícím volebním období připomenout, jak vypadala opavská politická scéna před posledními komunálními volbami na podzim 2010.  Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 8. září 2014

Vzpomenete si ještě na komunální volby v roce 2010? (Ano, to byly ty poslední.) Jak se zrodilo překvapivé vítězství amatérů ze sdružení SOS pro Opavu nad matadory opavské politické scény? Proč jsme uzavřeli koalici se stranou, kterou jsme dříve kritizovali? Co jste se nedočetli v novinách o kauzách opavského fotbalu, městských lesů nebo Opavské kulturní organizace? A proč se nakonec náš klub rozpadl?  Pokračujte

Před více než sto lety vyslovil jeden z nejslavnějších architektů první poloviny 20. století, F. L. Wright, názor, že v architektuře je potřeba dosáhnout pomyslného „rozbití krabice“, tj. v maximální míře odstranit rozdíl mezi interiérem a exteriérem. Jsem si jist, že obdobný přístup by měl platit i ve vztahu k veřejným prostranstvím ve městě. Každé takové místo by mělo mít jasně definovaný účel a dle něj být navrženo.  Pokračujte

  • Zelená pro Opavu
  • 30. srpna 2014
  • Zelená pro Opavu
  • 30. srpna 2014

Kostky jsou vrženy

Betonové kostky pro výlep předvolebních plakátů byly rozmístěny po městě a dokládají, že kampaň opravdu začala. Fotka je z prvního výlepu. Víc obrázků najdete na FacebookuPokračujte

Přístupem pro stavební zásahy do území (změny dokončených staveb, stavby i novostavby) má být pokora a sebevědomí. Pokora vůči hodnotné a určující stávající zástavbě (lokální i celoměstské architektonické a urbanistické dominanty), kdy nová stavební řešení mají vycházet z konkrétního místa a jeho charakteru. Nové stavby nemají být realizovány na úkor dominant (jejich fyzickou likvidací, nebo narušením pohledových a kompozičních souvislostí), ale mají být jejich doplněním.  Pokračujte