Skip to Content

Blog

Podle harmonogramu schváleného v prosinci, se mělo první letošní zastupitelstvo konat až začátkem března. Současná koalice ovšem s neustálou změnou nemá problém a tak se na tomto mimořádně svolaném zasedání zastupitelstva měnilo hned několik rozhodnutí schválených zastupitelstvem jen o měsíc dříve. Toto mimořádné zastupitelstvo s několika málo body svolal primátor Víteček (ANO) na 26. ledna na 15 hod. Na odpolední zasedání se přišlo, kupodivu a navzdory tvrzení koalice, podívat tolik občanů, že si ani neměli kam sednout a museli zůstat stát. Pokračujte

Druhé zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 15. prosince a to, i přes protesty opozice, už od 9 hodin ráno. Hlavním bodem programu posledního zasedání v roce byl již tradičně rozpočet města na rok následující. Pokračujte

Každý rok na mě pravidelně s výročím sametové revoluce padne určitá nostalgie, vracejí se mi vzpomínky, pocity, rekapituluji. Letos je to vše jaksi umocněno. Možná díky 25 letům, které mě dělí od té 17-ti leté maturantky, před kterou se listopadovými událostmi otevřely, právě včas, nečekané možnosti a celý svět. Anebo ze smutku, že se v průběhu čtvrtstoletí z naší společnosti nenávratně vytratila ta nádherná atmosféra sametově revolučních dní plná naděje, lásky a sounáležitosti. Pokračujte

První ustavující zastupitelstvo po volbách je vždy jiné, slavnostnější a hlavně pro mnoho zvolených zastupitelů první. Na zasedání 10. listopadu bylo z 39 přítomných 27 nováčků, takže jsem se jako potřetí zvolená zastupitelka dostala do kategorie těch nejzkušenějších a v abecedním zasedacím pořádku skončila v první lavici, hned vedle paní Simony Bierhausové. Končící 1. náměstkyně primátora vedle nastávající 1. náměstkyně primátora. Pokračujte

Mnoho Opavanů možná neví, že už od dob Přemysla Otakara II. náleží Opavě 2200 hektarů lesů. Kromě Slavkovského lesa s naučnou stezkou kolem Hvozdnice jde především o hospodářské lesy v okolí Skřipova.  Pokračujte

Nejvíc času, energie, bezesných nocí i politických bodů mě během čtyř let na radnici zřejmě stálo angažmá ve vedení Slezského FC Opava.  Pokračujte

Kdo by v Opavě neznal vinárnu a restauraci U Přemka? Před rekonstrukcí Domu umění byla vyhlášená svou kuchyní a hudebními večery. Po rekonstrukci ale zela více než dva roky prázdnotou. Proč?  Pokračujte

Už půl roku před dokončením rekonstrukce kulturního domu Na Rybníčku, v září 2011, zveřejnilo město záměr jeho pronájmu. Stavba za 152 milionů korun, připravená Stanjurovým vedením a z 60 % financovaná z evropských peněz, byla ukončena v březnu 2012. V květnu následovalo slavnostní otevření, a zatímco veřejnost obdivovala honosnou budovu, my jsme na radnici trnuli, zda a kdy jí najdeme provozovatele.  Pokračujte

Založit městskou pilu a zhodnocovat dřevo z městských lesů, to zní jako dobrý nápad. Jak je možné, že nadějný projekt skončil ztrátou několika desítek milionů korun?  Pokračujte

Kultura má v životě Opavy nezastupitelné místo, ze strany občanů i města se jí tradičně věnuje velká pozornost. Z rozpočtu jde na kulturu asi 100 milionů korun ročně, víc, než je republikový průměr. Většinu peněz spotřebuje provoz městských příspěvkových organizací. O dvou z nich, Opavské kulturní organizaci a Slezském divadle, se ovšem nepsalo jen v kulturních rubrikách.  Pokračujte