Kdo by v Opavě neznal vinárnu a restauraci U Přemka? Před rekonstrukcí Domu umění byla vyhlášená svou kuchyní a hudebními večery. Po rekonstrukci ale zela více než dva roky prázdnotou. Proč? 

Předchozí díl: Jak se pronajímal Rybníček

Vlastně jsme mohli mít nájemníka hned. Nájemní smlouvu na 74 000 korun ročně podepsal primátor Zbyněk Stanjura s původním nájemcem Vladimírem Burdou ještě v poslední den svého působení na radnici, 22. listopadu 2010. Podle městských právníků ale vykazovala vážné nedostatky. Navíc, v porovnání s jinými prostory města, bylo nájemné nápadně nízké. Smlouvu jsme proto hned na třetím jednání rady zrušili revokací. Dotčeného Vladimíra Burdu jsem ujistila, že se může o nájem restaurace přihlásit znovu, řádně a za standardních podmínek. To se nestalo.

A o Přemka nikdo další nestál. Zájemci, kteří si restauraci alespoň prohlédli, žádosti nepodali. Později se nájemce začal hledat dokonce i přes realitní kancelář, ovšem stále bez výsledku. Stejně jako na Rybníčku, i tady odrazovala nutnost vysoké počáteční investice do vybavení kuchyně a restaurace, protože s ním více než stomilionový rozpočet rekonstrukce Domu umění nepočítal. Navíc vlastní řešení interiéru omezovaly představy architekta, který je musel schválit. Rozhodli jsme se proto vybavení interiéru dofinancovat a šanci na pronájem zvýšit. Zájemce ale stejně nepřicházel.

Není proto divu, že jsme zajásali, když se jednoho dne objevil Dušan Hájek, který se rozhodl opustit Cavallo a stát se nájemcem restaurace U Přemka.

Je pravda, že jsme znervózněli, když odbor majetku zjistil, že pan Hájek má trvalé bydliště hlášeno na radnici. Získali jsme i další indicie, že zájemce o Přemka nemusí být solidním a solventním partnerem. Nic jsme ovšem neměli doloženo písemně. Za pana Hájka se přimlouval náměstek Halátek a také primátor Jirásek se přikláněl k uzavření smlouvy. Smlouva tedy byla před Vánocemi 2013 podepsána. Roční nájem byl stanoven na 114 000 korun.

Díky dobré kuchyni začal nově otevřený Přemek rychle přitahovat hosty. K tržbám restaurace přispěla také řada akcí pořádaných Opavskou kulturní organizací i městem v prostorách Domu umění a kostela sv. Václava, jejichž hosté gastronomických služeb restaurace využívali.

Na začátku letošního léta jsem však byla upozorněna na prodlení v platbách nájemného. Poučena z Rybníčku, rychle jsem radě města předložila návrh na výpověď. Současně jsem panu Hájkovi vysvětlila, že když dluhy uhradí, může rada výpověď stáhnout. Sjednaná dvouměsíční lhůta ale plynula a dluh stále nebyl doplacen. Přitom si nájemce domlouval v restauraci další akce.

Ve středu 30. července, po návštěvě u primátora, pan Hájek konečně doplatil dlužný nájem a skutečně spotřebované energie. Zálohy na ně ale byly vyšší, dluh tedy nebyl splacen úplně. Jednání rady mimořádně svolané na čtvrtek 31. července mělo na programu jediný bod a trvalo skoro hodinu. Zrušit, nebo trvat na výpovědi Dušana Hájka? Na jedné misce vah ležela skutečnost, že nazítří začínal Týden divů a u Přemka se měla konat akce se 150 pozvanými hosty. Na druhé fakt porušené smlouvy a dalších, už prokázaných dluhů Dušana Hájka za nájem v restauraci Cavallo. Spolu s kolegou Pavlem Stehlíkem jsme byli pro výpověď, přistoupili jsme ale na kompromis, na jehož základě byla nájemní smlouva ještě o měsíc prodloužena.

Na jednání rady 1. září předložil náměstek Dalibor Halátek novou smlouvu, která byla většinou radních schválena. S Pavlem Stehlíkem jsme pro tento návrh nehlasovali, protože naše pochybnosti o spolehlivosti plateb do budoucna trvají. Ale možná se mýlíme. V této chvíli je Přemek bez dluhů. Přeji si, aby to tak zůstalo a restaurace měla dost spokojených, platících hostů.

V dalším dílu našeho seriálu se vrátím do jámy lvové, ke kauze opavského fotbalu.

Další články autorky/autora