Mnoho Opavanů možná neví, že už od dob Přemysla Otakara II. náleží Opavě 2200 hektarů lesů. Kromě Slavkovského lesa s naučnou stezkou kolem Hvozdnice jde především o hospodářské lesy v okolí Skřipova. 

Předchozí díl: SOS! Klub se potápí

Zatímco občané svým lesům příliš pozornosti nevěnují, politici, odborníci a podnikatelé vnímají jejich hodnotu velmi citlivě. Jedná se o významný majetek, který jen za posledních 16 let přispěl do rozpočtu Opavy částkou 230 milionů korun. I díky příjmům z městských lesů mohlo Stanjurovo vedení radnice financovat své investiční akce. Pro srovnání, roční rozpočet města má objem necelé miliardy.

Od restituce v roce 1991 pečuje o lesy příspěvková organizace Městské lesy Opava, kterou po 20 let vedl ředitel Otto Žallmann. Když v roce 2011 odešel do důchodu, novým ředitelem se stal (na základě výběrového řízení) René Binar.

Městské lesy spadly do mé gesce náměstkyně zodpovídající za majetek města. Byla jsem ráda, mám k nim i k jejich zaměstnancům osobní vztah. Přesto na mě čekala různá překvapení. Jedním z největších bylo zjištění, že na příkaz předchozího primátora Zbyňka Stanjury (ODS) přestaly Městské lesy v roce 2007 tvořit finanční rezervu na pěstební činnost, tj. na obnovu lesa po těžbě. Přitom v letech 2007 a 2008 postihla lesy kůrovcová kalamita a došlo k rekordním těžbám i k rekordním výnosům. Lesy v těch letech posílaly do rozpočtu 40 milionů korun ročně, třikrát víc, než je průměr za celou dobu trvání této organizace. Zatímco další výnosné těžby se daly s ohledem na stav porostů čekat až za deset let a bylo třeba financovat intenzivní zalesňování, na konci roku 2010 jsme v rezervě nenašli víc peněz na výsadbu než na nějaké dva roky. Desítky milionů „ležících ladem“ na kontě Městských lesů byly zjevně příliš lákavým soustem.

lesy

Dřevo z městských lesů vydělalo městu skoro čtvrt miliardy, na výsadbu se ale peněz nedostávalo.

Přístup ODS k lesům – a městskému hospodaření obecně – kouzelně ilustroval Zbyněk Stanjura, když už jako opoziční zastupitel reagoval na situaci takto: „To, že rezerva vystačí jen na dva roky pěstební činnosti, vás přece nemusí trápit. Za dva roky končí volební období!“ Byl to pak ale právě Zbyněk Stanjura a jeho stranický kolega Miroslav Krajíček, kteří nás za špatný stav městských lesů nejostřeji kritizovali a nejhlasitěji volali po nápravě.

Další dravci na obzoru

Situaci lesů jsme velmi důkladně zmapovali. V roce 2011 jsme nechali zpracovat lesnický audit. Výrazně jsme snížili odvody do městského rozpočtu — nejdříve na 15 milionů a po nástupu nového ředitele až na minimální výši 120 tisíc korun ročně. Ze všech výnosů byla tvořena rezerva na zalesňování. Vedení města se na tomto postupu bezvýhradně shodovalo.

V srpnu 2012 ředitel René Binar přinesl na radnici studii hospodaření Městských lesů v režimu vlastní správy a v režimu komerčního pronájmu. V prvním případě avizoval pro rok 2013 ztrátu 5,9 milionů korun, ve druhém jen 2,9 milion korun. Pronájem privátnímu subjektu tedy shledal výhodnějším. Tento nenápadný dokument zažehl nečekaný požár a způsobil dramatické zhoršení vztahů v koalici SOS pro Opavu-ČSSD i uvnitř našeho klubu.

Ačkoliv primátor Zdeněk Jirásek (ČSSD) byl obvykle poměrně uvážlivý a otevřený diskusi, po přečtení dokumentu vznesl radikální požadavek na okamžitý dlouhodobý pronájem. Namítla jsem a později na svém stanovisku trvala, že tak závažnému kroku musí předcházet podrobnější a hlubší analýza. Nemůžeme se přece rozhodnout na základě jediného odborného názoru.

Avšak, přestože znám řadu lesnických odborníků a vědeckých pracovníků, nepodařilo se mi získat nikoho, kdo by oponentní posudek sepsal. Důvod? Obhospodařování obecních lesů je všude vysoce politickou záležitostí a za posudky vyznívající v neprospěch pronájmů byli jejich autoři opakovaně popotahováni zastupitelstvy, médii i policií.

Docent Drábek zasahuje

Když jsem odborníka na posudek nesehnala já, sehnal ho primátor. Byl jím doc. Jozef Drábek z Technické univerzity ve Zvolenu. Cestu na první schůzku primátor naplánoval v termínu, který mi nevyhovoval, a odmítl jej změnit. Jaké tedy od něj doc. Drábek dostal zadání, nevím. V každém případě ve svém stanovisku potvrdil, že nejlepším osudem našich lesů je pronájem, a to ne na původně uvažovaných 10 let, ale nejméně na 25 až 30 let! V následné osobní prezentaci však nebyl schopen vysvětlit, z čeho by privátní subjekt tvořil v kůrovcem a těžbami zdecimovaném lese zisk, ani uvést příklad bezproblémového pronájmu obecních lesů. Z analýzy forem hospodaření, kterou v roce 2001 vypracovali odborníci z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, přitom vyplývá, že za stav lesa sice ze zákona zodpovídá vlastník, právní řád mu ale nenabízí dostatečné nástroje, jak své povinnosti na nájemci vymoci. (Tento stav trvá v našem státě dodnes.) Výmluvným detailem se ukázala skutečnost, že doc. Drábek není expertem v oboru lesnickém, ale dřevařském.

Nicméně, posílen stanoviskem doc. Drábka a podporou náměstka Daniela Žídka (ČSSD), požadoval primátor, abych pronájem městských lesů neodkladně připravila. Klub zastupitelů SOS pro Opavu s pronájmem nadále nesouhlasil. Kolega Dalibor Halátek ovšem na poradě vedení (primátor a tři náměstci) připustil, že soutěž na pronájem zkusmo vyhlásíme. Přesto jsem, opírajíc se o stanovisko klubu, prohlásila, že jako náměstkyně zodpovídající za majetek města, a tedy i Městské lesy, kontroverzní pronájem nadále odmítám.

Navzdory neutěšenému stavu jsou městské lesy z dlouhodobého hlediska opravdu lukrativním majetkem. Svědčí o tom mj. neutuchající zájem ze strany akciové společnosti Opavská lesní. O pronájmu lesů město jednalo už začátkem 90. let, posléze v letech 2001 a 2008. Od roku 2012 se ve věci pronájmu začal angažovat Zdeněk Jirásek.

Kouzlo regionu

Pronájem jsem odmítla, a primátor tomu velmi nebyl rád. Přitom mě neměl jak k potřebnému kroku přimět. Byl srpen 2013. Ačkoliv všechna jednání probíhala za zavřenými dveřmi vedení a zastupitelských klubů, v Regionu Opavsko vyšel první z článků popisujících, jak škodím městským lesům, když bráním nejlepšímu způsobu jejich obhospodařování, totiž pronájmu externí firmě. Je dobré vědět, že významným spolumajitelem týdeníku Region Opavsko je Jindřich Grosser, majitel akciové společnosti Opavská lesní. Negativní kampaň sílila, v září pak došlo z iniciativy Zdeňka Jiráska na pokus o mé odvolání.

V březnu 2014 se konečně i rada města přiklonila k názoru, že lesy mají zůstat ve správě městské příspěvkové organizace. Přispěl k tomu posudek, který na konci roku 2013 vypracoval soudní znalec a bývalý dlouholetý ředitel Brněnských městských lesů Leopold Černý. Dokládal, že rizika s pronájmem spojená jsou pro vlastníka mimořádně vysoká, přitom příjem lze očekávat nižší než při vlastní správě. Pronájem tedy důrazně nedoporučil.

Zdeněk Jirásek postavil proti posudku vlastní materiál, v němž radním doporučoval schválit pronájem, protože „vlastní hospodaření města se evidentně dlouhodobě neosvědčilo.“ Tak popsal skutečnost, kdy město z lesů vytěžilo 230 milionů korun bez toho, že by do nich jedinou korunu vložilo.

Plán na pronájem lesů tedy (zatím) neprošel. Tón týdeníku Region Opavsko naznačuje, že rozčarování je velké. Doufejme, že letošní volební výsledek cestu k vyvedení městského majetku do soukromých rukou opět neotevře.

Městské lesy dnes

Řediteli René Binarovi se podařilo výrazně snížit výdaje a zvýšit příjmy z doplňkových činností (myslivost, prodej sazenic a vánočních stromků). Zatímco v létě 2012 předpovídal pro rok 2013 při vlastní správě ztrátu 5,9 milionů korun, ve skutečnosti byl dosažen zisk 4,9 milionů korun. Je to úctyhodný výkon, uvážíme-li, že v lesích skoro není co těžit. Přesto se plní finanční rezerva pro obnovu lesa, sadí se nové stromky. Město dnes sice nemá z lesů skoro žádný příjem, také na ně ale nedoplácí. Co je nejdůležitější, má je pod kontrolou. Zeptejte se zkušených lesáků, řeknou vám: Než les pronajímat, to ho rovnou prodejte.

Závěrečný díl našeho seriálu přineseme v nejbližších dnech.

Další články autorky/autora